ผลการค้นหาของคุณมี 234 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Achebe, Head, Marechera : , on power and change in Africa / โดย Gagiano, Annie H., | Gagiano, Annie, การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2000 . v, 307 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PR9340.5 .G34] (1),

ห้องสมุด:
Addressing the state of the union : , the evolution and impact of the president's big speech / โดย Hoffman, Donna R., การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2006 . ix, 213 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JK587 .H64] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JK587 .H64] (1),

ห้องสมุด:
The African bourgeoisie : , capitalist development in Nigeria, Kenya, and the Ivory Coast /   การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 1987 . x, 414 p. , Sponsored by the Joint Committee on African Studies of the American Council of Learned Societies and the Social Science Research Council. | Developed from research first presented at the Dakar Conference on the African Bourgeoisie in December 1980--P. ix. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC1055.Z9C3 A37] (1),

ห้องสมุด:
African foreign policies : , power and process /   การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2001 . vii, 247 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DT30.5 .A45] (1),

ห้องสมุด:
African studies and the undergraduate curriculum /   การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1994 . viii, 335 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DT 1994 631899] (1),

ห้องสมุด:
Aftermath of the Gulf War : , an assessment of UN action / โดย Johnstone, Ian, การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 1994 . 84 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1977.2.I7 J64] (1),

ห้องสมุด:
The age of war : , the United States confronts the world / โดย Kolko, Gabriel. การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2006 . vii, 199 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [E840 .K65] (1),

ห้องสมุด:
Agenda for action : , African-Soviet-U.S. cooperation /   การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1990 . xii, 290 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JX1582 .A34] (1),

ห้องสมุด:
Agricultural commercialization, nutrition, and the rural poor : , a study of Philippine farm households / โดย Bouis, Howarth E. การพิมพ์: Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1990 . xvi, 191 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD2087 .B66] (1),

ห้องสมุด:
Agricultural risk management / โดย Fleisher, Beverly. การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 1990 . xv, 149 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
Annual review of global peace operations /   การพิมพ์: Boulder, CO : Lynne Rienner Publishers, 2006 . v. : , Latest issue consulted: 2013. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Arab world today /   การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 1994 . xii, 275 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS63.1 .A7] (1),

ห้องสมุด:
The Arab world upended : , revolution and its aftermath in Tunisia and Egypt / โดย Ottaway, David. การพิมพ์: Boulder : Lynne Rienner, 2017 . vii, 269 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DT107.88 .O78 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Asia Pacific in world politics / โดย McDougall, Derek, การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2007 . xi, 371 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JZ1980 .M33] (1),

ห้องสมุด:
Asia Pacific in world politics / โดย McDougall, Derek, การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2016 . xi, 407 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1980 .M33 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Asian-Pacific security : , emerging challenges and responses / โดย Kihl, Young Whan, การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 1986 . 282 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [UA830 .K5] (1),

ห้องสมุด:
Asia's new regionalism / โดย Frost, Ellen L. การพิมพ์: Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2008 . x, 293 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC412 .F692] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455