ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 1270 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Abortion and the sanctity of human life : , a philosophical view / โดย Brody, Baruch A. การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1975 . 162 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HQ767.5.U5 B73] (1),

ห้องสมุด:
About time : , inventing the fourth dimension / โดย Friedman, William J. การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1990 . x, 147 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BF468 .F75] (1),

ห้องสมุด:
Abstract film and beyond / โดย Le Grice, Malcolm. การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1977 . 160 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1995.9.E96 L4] (1),

ห้องสมุด:
Access controlled : , the shaping of power, rights, and rule in cyberspace /   การพิมพ์: Cambridge : MIT Press, 2010 . xvi, 617 p. : , Report from the OpenNet Initiative. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HM851 .A24 2010] (1),

ห้องสมุด:
The acquisition of the lexicon /   การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1994 . vi, 492 p. : , "A Bradford book." | Reprinted from Lingua: International Review of General Linguistics, Volume 92, Nos. 1-4, April 1994. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 1994 624409] (1),

ห้องสมุด:
Active vision /   การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1992 . xviii, 368 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TA1632 .A25] (1),

ห้องสมุด:
Adaptation in natural and artificial systems : , an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence / โดย Holland, John Henry, การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1994 . xiv, 211 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [QH546 .H64] (1),

ห้องสมุด:
Adhocism : , the case for improvisation / โดย Jencks, Charles. การพิมพ์: Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2013 . xxi, 232 p. : , Originally published by Doubleday & Company, Inc., 1972. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [NX165 .J46 2013] (1),

ห้องสมุด:
Adorno's Aesthetic theory : , the redemption of illusion / โดย Zuidervaart, Lambert. การพิมพ์: Cambridge : MIT Press, 1991 . xxiv, 388 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [B3199.A33 A33] (1),

ห้องสมุด:
Advanced microeconomic theory : , an intuitive approach with examples / โดย Munoz-Garcia, Felix. การพิมพ์: Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2017 . xv, 873 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Reserve Book Room [HB172 .M86 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Advancing knowledge and the knowledge economy /   การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2006 . x, 503 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD30.2 .A34] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD30.2 .A34] (1),

ห้องสมุด:
Advice for a young investigator / โดย Ramon y Cajal, Santiago, การพิมพ์: Cambridge, Mass : MIT Press, 1999 . xx, 150 p. , Translation of: Reglas y consejos sobre investigacion cientifica. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SCI Q 1999 630476] (1),

ห้องสมุด:
The aesthetic of play / โดย Upton, Brian, การพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2015 . 324 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GV1201.37 .U686 2015] (1),

ห้องสมุด:
Against architecture : , the writings of Georges Bataille / โดย Hollier, Denis. การพิมพ์: Cambridge : MIT Press, 1989 . xxiii, 201 p. , Translation of: La prise de la Concorde. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PQ2603.A695 Z724 1992] (1),

ห้องสมุด:
Against bioethics / โดย Baron, Jonathan, การพิมพ์: Cambridge : MIT Press, 2006 . xii, 236 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [WB60 .B376 2006] (1),

ห้องสมุด:
Against fashion : , clothing as art, 1850-1930 / โดย Stern, Radu, การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2004 . 205 p. : , Translation of: A contre-courant. c1992. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT523 .S74] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455