ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการสำรวจสถานภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2551) : รายงาน / จัดทำโดย ปาริชาติ วลัยเสถียร, วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, ธำรงค์ มั่นคง.

by ปาริชาติ วลัยเสถียร | วีรบูรณ์ วิสารทสกุล | ธำรงค์ มั่นคง | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : MisterKopy, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV5840.ท9 ป644 2551 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ การดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2547 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงานไต่สวน พ.ศ. 2550 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย การกล่าวหาบุคคลตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551 / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Misterkopy, 2552Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
เขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ : รายงานการวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : Misterkopy, 2553 [2010]Availability: Available for reference (1)Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG1437 (1). :

การรับรู้พฤติกรรมที่มีต่อจิตสำนึกสาธารณะและการสื่อสารการตลาดเพื่อการรณรงค์ด้านจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชน = Perception and behavior of teen's public consciousness and marketing communications for teen's public consciousness campaign : รายงานผลการวิจัย / โดย กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์.

by กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Misterkopy, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.123 .ก637 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.123 .ก637 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5415.123 .ก637 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.123 .ก637 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415.123 .ก637 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม / ยาสุกิจิ ยาตาเบ เขียน ; แปลโดย เออิจิ มูราชิมา และ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

by ยาตาเบ, ยาสุกิจิ, ค.ศ. 1882-1958 | มูราซิมา, เออิจิ | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : MisterKopy, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583.3 .ย63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583.3 .ย63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS583.3 .ย63 (1).

ห้องสมุด:
เขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Misterkopy, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 น633 2553 (1).

ห้องสมุด:
Prosperous ASEAN / [edited by] Somjet Muangpan, Judith Golden.

by Somjet Muangpan | Golden, Judith.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Bangkok : MisterKopy (Thailand), c2013Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT PE 2013 626630 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LANG&LIT PE 2013 626630 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความของนรนิติ เศรษฐบุตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ... ปี / สมคิด เลิศไพฑูรย์ รวบรวม.

by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [นครปฐม] : MisterKopy (Thailand), [2545?]-Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92น43 น437 2548 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LA2383.ท92น43 น437 2547 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LA2383.ท92น43 น437 2547 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92น43 น437 2548 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
The social and economic history of Vietnam during the Nguyen period : 1802-1883 : report on a preliminary study / Pornpen Hantrakool.

by Pornpen Hantrakool, 1947-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok : Misterkopy (Thailand) Co. Ltd., 2007Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC444 .P67 2007 (1).

ห้องสมุด:
ปรากฏการณ์การแบ่งขั้นตอนการผลิตสินค้า : แนวโน้ม รูปแบบ และนัยเชิงนโยบายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย = Product fragmentation phenomenon : trend, pattern and policy implication in Thai manufacturing : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อาชนัน เกาะไพบูลย์.

by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : MisterKopy (Thailand) Co., Ltd., 2553]Other title: Product fragmentation phenomenon : trend, pattern and policy implication in Thai manufacturing.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3616.ท92 อ623 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄nphon ʻongkān mahāchon læ nūaingān nai kamkap khō̜ng rat / การประเมินผลองค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับของรัฐ / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [คณะผู้วิจัย วุฒิสาร ตันไชย หัวหน้าโครงการวิจัย ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย].

Wuttisan Tanchai. Nakharin Mektrairat Thailand. Office of the Public Sector Development Commission. Thammasat University Research and Consultancy Institute. by วุฒิสาร ตันไชย | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : MisterKopy, 2547 [2004] Publication: [กรุงเทพฯ] : MisterKopy, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.55 .ว73 2547 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā sathānakān patčhuban khō̜ng kānsongkhro̜ phư̄a kānyangchīp samrap phūsūngʻāyu nai prathēt Thai : khrōngkān : rāingān wičhai chabap sombūn / การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย : โครงการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย วรเวศม์ สุวรรณระดา, อาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์.

Wō̜rawēt Suwanradā. 'Āphāphan Khamwachiraphithak. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by วรเวศม์ สุวรรณระดา | อาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : MisterKopy, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : มิสเตอร์ก๊อปปี้, 2550 [2007]Other title: Khrōngkān kānsưksā sathānakān patčhuban khō̜ng kān songkhro̜ phư̄a kānyangchīp samrap phūsūngʻāyu nai prathēt Thai Other title: โครงการการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Māttrathān rabop nam saʻāt samrap ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin = The standardization of purify water system for local government / มาตรฐานระบบน้ำสะอาดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The standardization of purify water system for local government / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Nakharin Mektrairat, Thailand. Department of Local Administration. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : MisterKopy (Thailand) Co. Ltd, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : MisterKopy (Thailand) Co. Ltd, 2548 [2005]Other title: Māttrathān rabop nam saʻāt khō̜ng ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin Other title: Standardization of purify water system for local government | มาตรฐานระบบน้ำสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD313.ท9 น24 2548 (1).

ห้องสมุด:
Kān khūap rūam læ khwāmrūammư̄ rawāng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : prasopkān khō̜ng prathēt Yīpun / การควบรวมและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น / ชูอิจิ ฮิรายามะ.

Hirayama, Shuichi. Japan International Cooperation Agency. by ฮิรายามะ, ชูอิจิ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Misterkopy, [2550?], [2007?] Publication: [กรุงเทพฯ] : Misterkopy, [2550?] [2007?]Other title: Kān khūap rūam læ khwāmrūammư̄ rawāng thō̜ngthin : prasopkān khō̜ng prathēt Yīpun Other title: การควบรวมและความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น : ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2007 687591 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmyāklambāk nai kānsathāpanā rabō̜p prachāthipatai tūathǣn : khō̜sangkēt bư̄angton / ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : ข้อสังเกตเบื้องต้น / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Nakharin Mēktrairat, by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 [2005]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2005 693475 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2005 693475 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2005 693475 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2005 693475 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2005 693475 (2).

ห้องสมุด:
Kānsưksā rabop kānbō̜rihān čhatkān khō̜ng Samnak Bō̜rihān Yutthasāt Klum Čhangwat (OSM) pračham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2553 : khrōngkān wičhai : rāingān chabap sombūn (Final report) / การศึกษาระบบการบริหารจัดการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [คณะผู้วิจัย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการ ; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ นักวิจัย].

Nakharin Mektrairat, Supasawad Chardchawarn. Nopparat Wongwitayapanich, Thammasat University Research and Consultancy Institute Thailand. Ministry of Interior. Provincial Administration Development and Promotion Bureau. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์, 2523- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กระทรวงมหาดไทย. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : MisterKopy (Thailand) Co., Ltd., 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : MisterKopy (Thailand) Co., Ltd., 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก8 น225 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544