ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 8518 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
1001 financial words : , you need to know /   การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003 . xviii, 237 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
1001 words you need to know and use : , an A-Z of effective vocabulary / โดย Manser, Martin H. การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2010 . ix, 166 p. , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PE1449 .M295 2010] (1),

ห้องสมุด:
The 1857 rebellion /   การพิมพ์: New Delhi, [India] : Oxford University Press, 2008 . xliii, 324 p. : , Reprint. Originally published: 2007. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS478.3 .A1155 2008] (1),

ห้องสมุด:
The 1972 World Heritage Convention : , a commentary /   การพิมพ์: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2008 . xxiv, 576 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K3791 .A19 2008] (1),

ห้องสมุด:
20th-century Germany. โดย Catchpole, Brian. การพิมพ์: (London) Oxford University Press, 1965 . 80 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DD232 .C32] (1),

ห้องสมุด:
An ABC of music : , a short practical guide to the basic essentials of rudiments, harmony, and form / โดย Holst, Imogen, การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1963 . 189 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MT6.H6 A2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MT6.H6 A2] (1),

ห้องสมุด:
The ABCs of classic Hollywood / โดย Ray, Robert B. การพิมพ์: New York : Oxford University Press, 2008 . xxx, 392 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1993.5.U6 R39] (1),

ห้องสมุด:
Abortion and social responsibility : , depolarizing the debate / โดย Shrage, Laurie, การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003 . xi, 173 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HQ767.15 .S57] (1),

ห้องสมุด:
Abortion politics, women's movements, and the democratic state : , a comparative study of state feminism /   การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2001 . xii, 328 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HQ767 .A24] (1),

ห้องสมุด:
About law : , an introduction / โดย Honore, Antony Maurice, | Honore, A. M., | Honore, Antony, การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995 . 108 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KD662 .H66] (1),

ห้องสมุด:
Abraham Lincoln and civil war America : , a biography / โดย Gienapp, William E. การพิมพ์: New York, N.Y. : Oxford University Press, 2002 . xiii, 239 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [E457 .G54] (1),

ห้องสมุด:
Abraham Lincoln and the second American Revolution / โดย McPherson, James M., การพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1991 . xiii, 173 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [E457.2 .M37] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [E457.2 .M37] (1),

ห้องสมุด:
Absent minds : , intellectuals in Britain / โดย Collini, Stefan, การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2007 . viii, 526 p. , Reprint. Originally published: 2006. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DA566.4 .C65] (1),

ห้องสมุด:
The absent-minded imperialists : , empire, society, and culture in Britain / โดย Porter, Bernard. การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2004 . xxii, 475 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DA18 .P67] (1),

ห้องสมุด:
Absolute music : , the history of an idea / โดย Bonds, Mark Evan, การพิมพ์: New York : Oxford University Press, 2014 . xiii, 375 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MUSI ML 2014 644838] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455