ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 1720 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
1177 B.C. : , the year civilization collapsed / โดย Cline, Eric H. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2014 . xx, 237 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [GN778.25 .C55 2014] (1),

ห้องสมุด:
The 1970s : , a new global history from civil rights to economic inequality / โดย Borstelmann, Thomas. การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2012 . xiv, 401 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [E839 .B67 2012] (1),

ห้องสมุด:
The 5 elements of effective thinking / โดย Burger, Edward B., การพิมพ์: Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2012 . viii, 157 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BF441 .B874 2012] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Access to power : , politics and the urban poor in developing nations / โดย Nelson, Joan M. การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1979 . 463 p. , Written under the auspices of the Center for International Affairs, Harvard University. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [JF60 .N4] (1),

ห้องสมุด:
Achilles' choice : , examples of modern tragedy / โดย Lenson, David, การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1975 . 178 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
Adam Smith : , his life, thought, and legacy /   การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2016 . xxiv, 571 p. ; 24 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [PHIL B 2016 665333] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Advanced international trade : , theory and evidence / โดย Feenstra, Robert C. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2004 . xii, 484 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HF1379 .F44] (2),

ห้องสมุด:
Advanced international trade : , theory and evidence / โดย Feenstra, Robert C. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2016 . xii, 477 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HF1379 .F44 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Aesopic conversations : , popular tradition, cultural dialogue, and the invention of Greek prose / โดย Kurke, Leslie. การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2011 . xxi, 495 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PA3257 .K87 2011] (1),

ห้องสมุด:
Aesthetic and myth in the poetry of Keats, โดย Evert, Walter H. การพิมพ์: Princeton, N.J., Princeton University Press, 1965 . 325 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PR4837 .E9] (1),

ห้องสมุด:
Affluence and influence : , economic inequality and political power in America / โดย Gilens, Martin. การพิมพ์: Oxfordshire : Princeton University Press, 2012 . xv, 329 pages : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JK 2012 646565] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
After Adam Smith : , a century of transformation in politics and political economy / โดย Milgate, Murray. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2011 . x, 306 p. , Originally published: 2009. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HB74.P65 M55 2011] (1),

ห้องสมุด:
After anarchy : , legitimacy and power in the United Nations Security Council / โดย Hurd, Ian. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2007 . ix, 221 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JZ5006.7 .H87] (1),

ห้องสมุด:
After art / โดย Joselit, David. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2013 . 116 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [N71 .J68 2013] (1),

ห้องสมุด:
After colonialism : , imperial histories and postcolonial displacements /   การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1995 . viii, 352 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JV105 .A35] (1),

ห้องสมุด:
After hegemony : , cooperation and discord in the world political economy / โดย Keohane, Robert Owen, | Keohane, Robert O., การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1984 . 290 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HF1411 .K423] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1411 .K423] (1),

ห้องสมุด:
After one-hundred-and-twenty : , reflecting on death, mourning, and the afterlife in the Jewish tradition / โดย Halkin, Hillel, การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2016 . 226 p. ; 23 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BM635.4 .H35 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
After the baby boomers : , how twenty- and thirty-somethings are shaping the future of American religion / โดย Wuthnow, Robert. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2007 . xviii, 298 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [BV4529.2 .W88 2007] (1),

ห้องสมุด:
After victory : , institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars / โดย Ikenberry, G. John. การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2001 . xiii, 293 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [D363 .I346 2001] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455