ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 10565 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
101 ethical dilemmas / โดย Cohen, Martin, การพิมพ์: London : Routledge, 2003 . xviii, 332 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BJ1025 .C64] (1),

ห้องสมุด:
101 ethical dilemmas / โดย Cohen, Martin, การพิมพ์: London : Routledge, 2007 . xix, 375 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BJ1025 .C64 2007] (1),

ห้องสมุด:
101 philosophy problems / โดย Cohen, Martin, การพิมพ์: London : Routledge, 1999 . xvi, 213 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BD21 .C635] (1),

ห้องสมุด:
101 philosophy problems / โดย Cohen, Martin, การพิมพ์: London : Routledge, 2002 . xviii, 229 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BD21 .C635 2002] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BD21 .C635 2002] (1),

ห้องสมุด:
The 25 issues that shape American politics : , debates, differences, and divisions / โดย Kryzanek, Michael J. การพิมพ์: New York, N.Y. : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018 . x, 409 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JK1726 .K79 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
3D filmmaking : , techniques and best practices for stereoscopic filmmakers / โดย Tricart, Celine. การพิมพ์: New York : Routledge, 2017 . xii, 225 p. : , With 1 3D glasses. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Circulation Counter [TR854 .T75 2017] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR854 .T75 2017] (1),

ห้องสมุด:
A2 film studies : , the essential introduction / โดย Benyahia, Sarah Casey, การพิมพ์: London : Routledge, 2006 . xvi, 348 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1994 .B4665] (1),

ห้องสมุด:
A2 media studies : , the essential introduction / โดย Bennett, Peter, การพิมพ์: London : Routledge, 2006 . xv, 286 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P90 .B37] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P90 .B37] (1),

ห้องสมุด:
A2 media studies : , the essential revision guide for AQA / โดย Barker, Jo. การพิมพ์: London : Routledge, 2006 . 152 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P91.3 .B37] (1),

ห้องสมุด:
A2 media studies : , the essential introduction for WJEC /   การพิมพ์: Milton Park, Abingdon, Oxon ; | New York : Routledge, 2010 . xiv, 334 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P90 .A23 2010] (1),

ห้องสมุด:
Abjection, melancholia, and love : , the work of Julia Kristeva / โดย Fletcher, John, การพิมพ์: New York : Routledge, 1990 . 213 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN56.P92 F58] (1),

ห้องสมุด:
Abolishing nuclear weapons / โดย Perkovich, George, การพิมพ์: Abingdon [England] : Routledge for The International Institute for Strategic Studies, 2008 . 130 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JZ5687 .P47] (1),

ห้องสมุด:
About face : , performing race in fashion and theater / โดย Kondo, Dorinne Kay. การพิมพ์: New York : Routledge, 1997 . xiii, 277 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [E184.A75 K66] (1),

ห้องสมุด:
Absent with cause : , lessons of truancy / โดย White, Roger, การพิมพ์: London : Routledge & Kegan Paul, 1980 . 285 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LC145.G7 .W47] (1),

ห้องสมุด:
Academic freedom / โดย Russell, Conrad. การพิมพ์: London : Routledge, 1993 . xi, 119 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LC72.5.G7 R87] (1),

ห้องสมุด:
Academic keywords : , a devil's dictionary for higher education / โดย Nelson, Cary R., การพิมพ์: New York : Routledge, 1999 . xiii, 336 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
Academic writing and publishing : , a practical handbook / โดย Hartley, James, การพิมพ์: Abingdon [England] : Routledge, 2008 . viii, 196 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN146 .H37] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455