ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 5207 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
100 questions (and answers) about research ethics / โดย Anderson, Emily E. การพิมพ์: Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc., 2018 . xv, 202 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [H62 .A55 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
100 questions (and answers) about research methods / โดย Salkind, Neil J. การพิมพ์: Thousand Oaks, CA. : SAGE, 2012 . xiv, 172 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [SOC H 2012 652495] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
100 questions (and answers) about statistics / โดย Salkind, Neil J. การพิมพ์: Los Angeles : SAGE, 2015 . xv, 215 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MATH QA 2015 655371] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
100 statistical tests / โดย Kanji, Gopal K. การพิมพ์: London : Sage, 1993 . 216 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [QA277 .K27] (1),

ห้องสมุด:
100 statistical tests / โดย Kanji, Gopal K. การพิมพ์: London : Sage, 1999 . 215 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [QA277 .K27 1999] (1),

ห้องสมุด:
100 statistical tests / โดย Kanji, Gopal K. การพิมพ์: London : Sage, 2006 . 242 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [QA277 .K27 2006] (1),

ห้องสมุด:
The 11 myths of media violence / โดย Potter, W. James. การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2003 . xviii, 259 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P96.V5 P676] (1),

ห้องสมุด:
21st century communication : , a reference handbook.   การพิมพ์: Thousand Oaks : Sage, 2009 . xxviii, 486 p. , "A Sage reference publication." รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P90 .A125 2009 V. 1] (1),

ห้องสมุด:
21st century communication : , a reference handbook.   การพิมพ์: Thousand Oaks : Sage, 2009 . 489-942 p. , "A Sage reference publication." รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P90 .A125 2009 V. 2] (1),

ห้องสมุด:
21st century management : , a reference handbook /   การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2008 . 2 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD30.4 .A116] (2),

ห้องสมุด:
21st century psychology : , a reference handbook /   การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2008 . 2 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BF131 .A15] (2),

ห้องสมุด:
21st century sociology : , a reference handbook /   การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2007 . 2 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HM585 .A14] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HM585 .A14] (1),

ห้องสมุด:
30 essential skills for the qualitative researcher / โดย Creswell, John W. การพิมพ์: Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc., 2016 . xix, 292 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [H62 .C738 2016] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The 8% solution : , preventing serious, repeat juvenile crime / โดย Schumacher, Michael Allen. การพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2000 . x, 138 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HV9105.C2 S386] (1),

ห้องสมุด:
Academic language mastery. โดย LeMoine, Noma. การพิมพ์: Thousand Oaks, California : Corwin, a SAGE Publishing Company, 2017 . xi, 95 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P120.A24 L46 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Accounting history /   การพิมพ์: London : Sage Publications, 2006 . 3 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5605 .A23] (3),

ห้องสมุด:
Accounting theory : , conceptual issues in a political and economic environment / โดย Wolk, Harry I. การพิมพ์: Los Angeles : Sage Publications, 2008 . xi, 678 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5625 .W65 2008] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5625 .W65 2008] (1),

ห้องสมุด:
Accounting theory /   การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2009 . 4 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5636 .A25] (4),

ห้องสมุด:
Achievement testing : , recent advances / โดย Bejar, Isaac I. การพิมพ์: Beverly Hills : Sage Publications, 1983 . 88 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455