ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2278 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The 1755 Lisbon earthquake : , revisited /   การพิมพ์: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xvi, 597 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [GEOL QE 2009 658262] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Abortion and the unwanted child. , The California Committee on Therapeutic Abortion.   การพิมพ์: New York, Springer Pub. Co. 1971 . 181 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [KF3771 .C3] (1),

ห้องสมุด:
Abuse of dominant position : , new interpretation, new enforcement mechanisms? /   การพิมพ์: Berlin : Springer, 2008 . vii, 204 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KJE6456 .A28] (1),

ห้องสมุด:
Acceptance and mindfulness-based approaches to anxiety : , conceptualization and treatment /   การพิมพ์: New York, N.Y., U.S.A. : Springer, 2005 . xvii, 375 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [WM172 .A233] (1),

ห้องสมุด:
Accountability and security in the cloud : , First Summer School, Cloud Accountability Project, A4Cloud, Malaga, Spain, June 2-6, 2014 : revised selected papers and lectures /   การพิมพ์: Cham : Springer, 2015 . x, 306 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [QA76.585.C56 2015] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Accounting and financial system reform in a transition economy : , a case study of Russia / โดย McGee, Robert W., การพิมพ์: New York, N.Y. : Springer, 2005 . 182 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5616.R9 M34] (1),

ห้องสมุด:
Accounting reform in transition and developing economies /   การพิมพ์: New York : Springer, 2008 . x, 521 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5616.F6 A23] (1),

ห้องสมุด:
Active labor market policies in Europe : , performance and perspectives /   การพิมพ์: Berlin : Springer, 2007 . x, 222 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD5764.A6 A28] (1),

ห้องสมุด:
The Acute care nurse practitioner /   การพิมพ์: New York : Springer Pub. Col., 1997 . viii, 180 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY128 .A189] (1),

ห้องสมุด:
Acute pancreatitis : , research and clinical management /   การพิมพ์: Berlin : Springer-Verlag, 1987 . xiv, 394 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WI805 .A28] (1),

ห้องสมุด:
Adalat in the Asian Pacific region /   การพิมพ์: Berlin : Springer-Verlag, 1989 . XIV, 138 p. : , "These are the proceedings of the third Asian Pacific Adalat Symposium" - - Pref. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [QV150 .A853] (1),

ห้องสมุด:
Adaptive and integrated water management : , coping with complexity and uncertainty /   การพิมพ์: Berlin ; | New York : Springer, 2010 . xiii, 440 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [TD201 .I58 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Adaptive modelling estimation and fusion from data : , a neurofuzzy approach / โดย Harris, Chris, การพิมพ์: Berlin : Springer, 2002 . XVI, 323 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QA76.87 .H372] (1),

ห้องสมุด:
Adaptivity as a transformative disposition : , for learning in the 21st century /   การพิมพ์: Singapore : Springer, 2014 . xviii, 322 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LB1060 .A33 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Adding neurotherapy to your practice : , clinicians guide to the ClinicalQ, neurofeedback, and braindriving / โดย Swingle, Paul G. การพิมพ์: Cham : Springer, 2015 . ix, 191 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WL150 .S956 2015] (1),

ห้องสมุด:
Adhesion-GPCRs structure to function /   การพิมพ์: New York, N.Y. : | Austin, Texas : Springer Science+Business Media ; | Landes Bioscience, 2010 . xxi, 199 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [QU55.7 .A344 2010] (1),

ห้องสมุด:
Advanced approaches to intelligent information and database systems /   การพิมพ์: New York : Springer, 2014 . x, 366 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [CPSC QA 2014 629700] (1),

ห้องสมุด:
Advanced color image processing and analysis /   การพิมพ์: New York : Springer, 2013 . viii, 515 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TA1637 .A382 2013] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455