ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 767 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
10 virtues of outstanding leaders : , leadership & character / โดย Gini, Al, การพิมพ์: Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2013 . xv, 209 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HD57.7 .G547 2013] (1),

ห้องสมุด:
101 things to do with spare moments on the ward / โดย Evans, Dason. การพิมพ์: Chichester, West Sussex ; | Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2012 . xxvii, 147 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED W 2012 666562] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
50 great myths about atheism / โดย Blackford, Russell, การพิมพ์: Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 2013 . vii, 274 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [REL BL 2013 640937] (1),

ห้องสมุด:
50 great myths of human evolution : , understanding misconceptions about our origins / โดย Relethford, John. การพิมพ์: Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2017 . xi, 289 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [GN281 .R38 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
9/11 culture : , America under construction / โดย Melnick, Jeffrey Paul. การพิมพ์: Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2009 . vii, 191 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [NX650.S49 M45] (1),

ห้องสมุด:
Abdominal-pelvic MRI. โดย Semelka, Richard C. การพิมพ์: Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, 2010 . xiv, 1-900, 43 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WI900 .S464 2010 V. 1] (1),

ห้องสมุด:
Abdominal-pelvic MRI. โดย Semelka, Richard C. การพิมพ์: Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, 2010 . xiv, 901-1788, 43 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WI900 .S464 2010 V. 2] (1),

ห้องสมุด:
Acoustic and auditory phonetics / โดย Johnson, Keith, การพิมพ์: Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012 . ix, 222 p. : , Previously pub.: 2nd ed., 2003. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P221.5 .J64 2012] (1),

ห้องสมุด:
Acute and critical care nursing at a glance /   การพิมพ์: Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, 2018 . xii, 152 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY49 .A288 2018] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Admissible contents of experience /   การพิมพ์: Chichester, West Sussex, U.K. ; Wiley-Blackwell, 2011 . 200 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PHIL B 2011 629429] (1),

ห้องสมุด:
Adult emergency medicine at a glance / โดย Hughes, Thomas, การพิมพ์: Chichester, West Sussex, UK ; | Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2011 . 118 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WB 2011 628505] (1),

ห้องสมุด:
Advertising and society : , controversies and consequences /   การพิมพ์: Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell, 2009 . xii, 209 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HF5813.U5 A37] (1),

ห้องสมุด:
Advertising and society : , an introduction /   การพิมพ์: Chichester : Wiley Blackwell, 2014 . xiii, 296 p. : , Previous ed.: Advertising and society : controversies and consequences. Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMM HF 2014 628569] (1),

ห้องสมุด:
After Enlightenment : , the post-secular vision of J.G. Hamann / โดย Betz, John. การพิมพ์: Malden, Mass. : Wiley-Blackwell Pub., 2009 . xv, 355 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [B2993 .B48] (1),

ห้องสมุด:
After Globalization / โดย Cazdyn, Eric M. การพิมพ์: Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2011 . x, 247 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [JZ1318 .C39 2011] (1),

ห้องสมุด:
Against atheism : , why Dawkins, Hitchens, and Harris are fundamentally wrong / โดย Markham, Ian S. การพิมพ์: Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2010 . x, 162 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BL2775.3 .M37 2010] (1),

ห้องสมุด:
Aging and mental health / โดย Segal, Daniel L. การพิมพ์: Chichester, West Sussex, U.K. ; | Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2011 . x, 303 p. : , Smyer's name appears first on the earlier edition. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MED WT 2011 620734] (1),

ห้องสมุด:
AIDS, sex, and culture : , global politics and survival in Southern Africa / โดย Susser, Ida. การพิมพ์: Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley-Blackwell, 2009 . xxiii, 277 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [WC503.6 .S875] (1),

ห้องสมุด:
Allergy and allergic diseases /   การพิมพ์: Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell, 2008 . 2 v. : , With 1 computer optical disc. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [WD300 .A485 2008] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WD300 .A485 2008] (2),

ห้องสมุด:
America and a changed world : , a question of leadership /   การพิมพ์: Chichester, U.K. ; | Malden, MA : | London : Wiley-Blackwell ; | Chatham House, 2010 . xiii, 282 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1480.A5 A44 2010] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455