ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2861 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
2004 annual review of development effectiveness : , the World Bank's contributions to poverty reduction.   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2005 . xviii, 121 pages : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG3881.5.W57 A17 2005] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
2009 Information and communications for development : , extending reach and increasing impact.   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2009 . xix, 316 p. : , This report was prepared by the Global Information and Communication Technologies (GICT) Department and the Development Economics Data Group (DECDG) of the World Bank Group. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC 59.72 .I55A165 2009] (1),

ห้องสมุด:
Abolishing school fees in Africa : , lessons from Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi and Mozambique.   การพิมพ์: Washington : World Bank in collaboration with UNICEF, 2009 . xxiv, 251 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [LB2829.3.A35 A26 2009] (1),

ห้องสมุด:
Accelerating an AIDS vaccine for developing countries : , recommendations for the World Bank /   การพิมพ์: [Washington, D.C.] : World Bank, 2000 . viii, 39 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [DOC .A2535] (1),

ห้องสมุด:
Accelerating catch-up : , tertiary education for growth in Sub-Saharan Africa.   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2009 . xxxi, 180 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [LC67.68.A357 A234 2009] (1),

ห้องสมุด:
Accelerating China's rural transformation / โดย Nyberg, Albert. การพิมพ์: Washington, DC : World Bank, 1999 . xix, 132 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN740.Z9C6 N93] (1),

ห้องสมุด:
Access and risk-friends or foes? : , lessons from Chile / โดย Adasme, Osvaldo. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2006 . 33 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [310/2009] (1),

ห้องสมุด:
Access to finance by Chilean corporations / โดย Sirtaine, Sophie. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2006 . 34 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [088/2009] (1),

ห้องสมุด:
Access to financial services : , a review of the issues and public policy objectives / โดย Claessens, Stijn. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2005 . 38 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [213/2009] (1),

ห้องสมุด:
Access to financial services in Brazil / โดย Kumar, Anjali. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2005 . lxxii, 619 p. : , Includes bibliographical references (p. 557-588) and index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG185.B7 K85 2005] (1),

ห้องสมุด:
Access to financial services in Colombia : , the "unbanked" in Bogota / โดย Solo, Tova Maria, การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2006 รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [056/2009] (1),

ห้องสมุด:
Access to financial services in Nepal / โดย Ferrari, Aurora. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2007 . xvi, 82 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG187.N36 F477 2007] (2),

ห้องสมุด:
Accountability in public expenditures in Latin America and the Caribbean : , revitalizing reforms in financial management and procurement / โดย Ladipo, Omowunmi. การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2009 . xix, 105 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ7664.5 .L335 2009] (1),

ห้องสมุด:
Accountability in public services : , exit, voice, and capture. โดย Paul, Samuel, การพิมพ์: Washington, D.C., Country Economics Department, World Bank, 1991 . 52, (2) p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [DOC .P395A22] (1),

ห้องสมุด:
Accounting for infrastructure regulation : , an introduction / โดย Rodriguez Pardina, Martin, การพิมพ์: Washington : World Bank, 2008 . xiii, 222 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC79.C3 R643 2008] (1),

ห้องสมุด:
Achievements and challenges of fiscal decentralization : , lessons from Mexico /   การพิมพ์: Washington, D.C. : World Bank, 2000 . XVI, 283 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455