ผลการค้นหาของคุณมี 26 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
[Cheng shi zhi lu / โดย Wang, Jie. การพิมพ์: [Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2008 . 152 p. : , Reprint. Originally published: 2007. | Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS712 .W358 2008] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Great Wall folktales : , whispers from the wall told across the centuries / โดย Zhang, Heshan. การพิมพ์: [Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2009 . 159 p. : , Translation of: Chang cheng min jian chuan shuo. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [FOLK GR 2009 669395] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Liu xue zhi nan /   การพิมพ์: [Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2013 . 429 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Sheng huo zhi lu / โดย Gong, Wen. การพิมพ์: [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2008 . 152 p. : , Reprint. Originally published: 2007. | Text in Chinese รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS712 .G662 2008] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Tibet China : , travel guide / โดย An, Caidan. การพิมพ์: Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2007 . 203 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS786 .A523 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Xiu xian hao shi guang] = , Timeout in China / โดย Wu, Di. การพิมพ์: Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006 . 123 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GV121 .W822 2006] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhong guo fu shi / โดย Hua, Mei, การพิมพ์: [Beijing, China : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2010 . 153 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT1555 .H825 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhong guo xi zang de li shi di wei / โดย Wang, Jiawei. การพิมพ์: [Beijing, China : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2008 . 273 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS786 .W365 2008] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo cha / โดย Liu, Tong. การพิมพ์: Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010 . 134 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT2907.C6 L582 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo chuan tong gong yi / โดย Hang, Jian. การพิมพ์: [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2010 . 174 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [NK1068 .H36 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo chuan tong yi yao / โดย Liao, Yuqun, การพิมพ์: Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010 . 137 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [WB55.C4 L5623 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo gong chan dang de zu zhi yu ji zhi = , The communist party of China : its organizations and their functions / โดย Zhang, Rongchen. การพิมพ์: Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2012 . 83 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1519.A5 Z442 2012] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo gong chan dang yu Zhongguo de fa zhan jin bu / โดย Zhang, Baijia, การพิมพ์: [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2012 . 101 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1519.A5 Z43668 2012] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo gong chan dang yu Zhongguo min zhu zheng zhi / โดย Zhang, Zhiming, การพิมพ์: [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2007 . 110 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1519.A5 Z4754 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo hui hua / โดย Lin, Ci. การพิมพ์: [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2010 . 153 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ND1040 .L564 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo jian zhu / โดย Cai, Yanxin. การพิมพ์: Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010 . 166 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [NA1540 .C352 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo jing ju / โดย Xu, Chengbei, การพิมพ์: Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010 . 148 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN2876.B37 X832 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo shao shu min zu hun su / โดย Jia, Zhongyi. การพิมพ์: Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2007 . 120 p. : , Reprint. Originally published: 2006. | Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT2783.A2 J53 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo shao shu min zu jie ri / โดย Xing, Li. การพิมพ์: [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2006 . 128 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT4883.A2 X563 2006] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo shao shu min zu tu teng chong bai / โดย He, Xingliang. การพิมพ์: Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006 . 120 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GN489 .H4232 2006] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455