ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 52 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างเป็นเอกภาพ / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; [หัวหน้าโครงการวิจัย ยืน ภู่วรวรรณ ; นักวิจัย นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ]].

by ยืน ภู่วรวรรณ | นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546 [2003]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: G70.212 .ย73 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G70.212 .ย73 2546 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; [เรียบเรียงโดย] บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช.

by บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ | บุญเกียรติ เจตจำนงนุช | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : งานประชาสัมพันธ์นิทรรศการและสิ่งพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.4.อ93 บ72 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5548.4.อ93 บ72 (1).

ห้องสมุด:
สู่ทศวรรษใหม่แห่งสังคมสารสนเทศ : ไอทีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : เอกสารประกอบการสัมมนา 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2540 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ / จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการสู่ทศวรรษใหม่แห่งสังคมสารสนเทศ : ไอทีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2540 : กรุงเทพฯ) | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM851 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนะไอที / ครรชิต มาลัยวงศ์.

by ครรชิต มาลัยวงศ์ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .ค425 (2).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced machine control (EMC) / อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์, วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล, สุธี ผู้เจริญชนะชัย.

by อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ | วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล | สุธี ผู้เจริญชนะชัย | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ1189 .อ46 2550 (2).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอแนะ/มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของภาครัฐ / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; [หัวหน้าโครงการวิจัย ยืน ภู่วรวรรณ ; นักวิจัย นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ]].

by ยืน ภู่วรวรรณ | นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z699.355.ท9 .ย729 2546 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การออกแบบฐานข้อมูลในระบบเครือข่าย = Database design for network environment, วันที่ 8-9 ตุลาคม 2535 / ดำเนินการโดย บิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน, บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด.

by การสัมมนาเรื่อง การออกแบบฐานข้อมูลในระบบเครือข่าย (2535 : กรุงเทพฯ) | บิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน | บริษัทเอ. อาร์. อินฟอร์เมเชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.ร64 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ Open source software & freeware / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; [คณะผู้จัดทำโดย] บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช และ นพพร ม่วงระย้า.

by บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ | บุญเกียรติ เจตจำนงนุช | นพพร ม่วงระย้า | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : งานประชาสัมพันธ์นิทรรศการและสิ่งพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.76.ช8 บ72 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QA76.76.ช8 บ72 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānhaibō̜rikān thōrakhamanākhom samrap khonphikān læ phūsūngʻāyu nai Prathēt Thai : rāingān kānsưksā / แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย : รายงานการศึกษา / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Sūn Thēknōlōyī ʻIlekthrō̜nik læ Khō̜mphiutœ̄ hǣng Chāt (Thailand) Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom. by ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom, 2550 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 น86 2552 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย ฉบับพุทธศักราช 2554 = IEEE and Thai communications : history & milestones, 2011 edition / [จัดทำโดย ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไอทริเปิลอี) สาขาประเทศไทย ... [และอื่นๆ] ; บรรณาธิการ เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์.

by เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ | สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย. ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร | สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ. สาขาโทรคมนาคม | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไอทริเปิลอี) สาขาประเทศไทย, สาขาโทรคมนาคมสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีไอ), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2554 [2011]Other title: IEEE and Thai communications : history & milestones, 2011 edition.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK5102.2 .จ354 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TK5102.2 .จ354 2554 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TK5102.2 .จ354 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544