Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ʻĀsirawāt. Sāttrāčhān Kīattikhun Dō̜Rō̜. Thǣmsuk Numnon kap wichākān prawattisāt nai Prathēt Thai. Phonngān thāng wichākān khō̜ng Sāttrāčhān Kīattikhun Dō̜Rō̜. Thǣmsuk Numnon. อาศิรวาท. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์ กับวิชาการประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. ผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์.

Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phākwicha Prawattisāt. by มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: microfilm regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wichā Prawattisāt Khana ʻAksō̜nrasāt Mahāwitthayālai Sinpākō̜n 2541 [1998] Publication: [นครปฐม] : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 [1998]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1998 686228 (1).

ห้องสมุด:
Prawat Wang Bāngkhunphrom / ประวัติวังบางขุนพรหม / แถมสุข นุ่มนนท์.

Thǣmsuk Numnon Thanākhān hǣng Prathēt Thai. by แถมสุข นุ่มนนท์, 2478- | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Thanākhān hǣng Prathēt Thai, [2525] [1982] Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2525] [1982]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1522.ก4บ6 ถ84 2525 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544