ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายอังกฤษว่าด้วยลักษณะสัญญา และละเมิด.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์สุวรรณศรี, 2479Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1323.ส6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1323.ส6 ส7 (2). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1323.ส6 ส7 (5).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะทรัพย์ อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ชัยฤทธิ์, 2497Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (6). Checked out (7).

ห้องสมุด:
อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ .

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ชัยฤทธิ์, 2506-Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2505Availability: Available for loan (30)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ส7 2505 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.น6 ส7 2505 ล. 1 (13), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น6 ส7 2505 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.น6 ส7 2505 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรม และหนี้.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2478-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.น6 ส7 ล.1 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.น6 ส7 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายอังกฤษ.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2475Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KD1554.ก9 ส8 (1). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วย ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2507.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ส7 2507 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิศดาร ครอบครอง.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2493Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค3 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค3 ส7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค3 ส7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาเรื่องกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะกรรมการจัดงานอนุสรณ์อยุธยา, 2510Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท190 .ส7 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2503Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ส7 (2). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi samai ʻAyutthayā / กฎหมายสมัยอยุธยา / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M. R., by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnakphim Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT130 .ส73 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT130 .ส73 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT130 .ส73 2559 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว มฤดก พุทธศักราช 2508.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ส73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ส73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค4 ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค4 ส73 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประชุมเก็บตก.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, รวมสาส์น, 2512-Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1741.ก2 ส7 ล.1 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1741.ก2 ส7 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2477Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1934 324191 (1). :

ห้องสมุด:
ชุมนุมวรรณคดีทางการเมือง.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ไทยวัฒนาพานิช, 2511Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS562 .ส7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HIST DS 1968 49504 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2519Availability: : Checked out (8).

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ nī / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M. R., by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, [2482] [1939] Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, [2482] [1939]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nītikam læ nī Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนีติกรรมและหนี้.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT504 .ส732 2482 (2). :

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ nī. Lem 2 phāk čhop bō̜ribūn / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้. เล่ม 2 ภาคจบบริบูรณ์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ; ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน.

Seni Pramoj, M. R., Munin Phongsāpān. by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ส733 2560 ล. 2 (3). Checked out (8).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ nī. Lem 2 phāk čhop bō̜ribūn / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้. เล่ม 2 ภาคจบบริบูรณ์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ; ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน.

Seni Pramoj, M. R., Munin Phongsāpān. by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Availability: : Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544