ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 53 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2479Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส75 (2). Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ท4 ส75 (7).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : บริษัทผดุงศึกษา บูรพา, 2499 [1956]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส735 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส735 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT938 .ส735 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วย ตั๋วเงิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2509.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนุบรี, นิติบรรณาการ, 2509Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ส7 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยตั๋วเงิน.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2514Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ส7 2514 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ต5 ส7 2514 (10), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ส7 2514 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ต5 ส7 2514 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ต5 ส7 2514 (4).

ห้องสมุด:
อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ .

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ชัยฤทธิ์, 2506-Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะทรัพย์ อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ชัยฤทธิ์, 2497Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (6). Checked out (7).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงินรวมเช็ค.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ผดุงศึกษา, 2502Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ส68 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2505Availability: Available for loan (30)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ส7 2505 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.น6 ส7 2505 ล. 1 (13), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น6 ส7 2505 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.น6 ส7 2505 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรม และหนี้.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2478-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.น6 ส7 ล.1 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.น6 ส7 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุริมะสิทธิ์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2501Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ8 ส7 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.บ8 ส7 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.บ8 ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.บ8 ส7 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ8 ส7 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิศดาร ครอบครอง.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2493Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค3 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค3 ส7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค3 ส7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่6) พ.ศ. 2479.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, พรหมมานพ, 2492Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 333.34 .ส55 (1). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิศดาร (มาตรา 423) กล่าวหรือไขข่าว (ทำให้เสียหายแก่ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, ทางทำมาหาได้, ทางเจริญของบุคคลอื่นๆ) / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2493 [1950]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ล5 ส7 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ล5 ส7 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ล5 ส7 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ล5 ส7 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ล5 ส7 (4).

ห้องสมุด:
แฟ้มการเมือง.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์กฤษณปกรณ์, 2513Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4222 .ส7 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PL4222 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2492Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ภ6 ส7 (1). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด และนิรโทษกรรม คัดจากหนังสือนิติกรรม และ หนี้ พิมพ์ พ.ศ. 2479.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ก62 ส7 (1). :

ห้องสมุด:
ปาฐกถาเรื่องกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะกรรมการจัดงานอนุสรณ์อยุธยา, 2510Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท190 .ส7 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2503Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ส7 (2). : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544