ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, [2541?]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ช6336ค74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช6336ค74 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สื่อปัญญา, 2540Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2764 .ช617 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764 .ช617 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD940.72 .ช6 2522 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD940.72 .ช6 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD940.72 .ช6 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สุรางคณา แก้วจำนงค์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | สุรางคณา แก้วจำนงค์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ช58 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ช58 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ช58 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1001 .ช64 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1001 .ช64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1001 .ช64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1001 .ช64 (2). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือวิชาการ.

by ศักดา โมกขมรรคกุล | เกษม สรศักดิ์เกษม | ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | ประชุม โฉมฉาย | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | ประสิทธิ์ เอกบุตร | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ชิโอโนะ, ฮิโรชิ, ค.ศ. 1931- | สุเมธ ศิริคุณโชติ | พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล | เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ | ประกาศิต อิฐรัตน์ | วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: K556 .ร54 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K556 .ร54 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K556 .ร54 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K556 .ร54 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K556 .ร54 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544