ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, [2541?]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ช6336ค74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช6336ค74 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สุรางคณา แก้วจำนงค์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | สุรางคณา แก้วจำนงค์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ช58 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ช58 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ช58 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1001 .ช64 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1001 .ช64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1001 .ช64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1001 .ช64 (2). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544