ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต [วีดิทัศน์].

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, [2536?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก135 (1). :

โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐ : เอกสารภาคผนวก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม, [2552?] [2009?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ค94 2552 (1).

ห้องสมุด:
จุดประกายความสำเร็จด้วย ISO 9001 [วีดิทัศน์] : version 2000 / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2548?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .จ733 (2). :

การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล = Human resource focus / [ศึกษารวบรวมโดย] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543 [2000]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Kānwat khwāmphưngphō̜čhai khō̜ng lūkkhā [videorecording] : mummō̜ng mai čhāk ISO 9001 version 2000 / การวัดความพึงพอใจของลูกค้า [วีดิทัศน์] : มุมมองใหม่จาก ISO 9001 version 2000 / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Sathāban Phœ̄m Phonphalit hǣng Chāt. by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Format: regular print ; Type of visual material: videorecording Publication: Krung Thēp... : Sathāban, [2545?] [2002?] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2545?] [2002?]Other title: ISO 9001 version 2000.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2002 708979 (1). :

ห้องสมุด:
ภาวะผู้นำ = Leadership / [ศึกษารวบรวมโดย] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ภ6555 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ภ6555 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ภ6555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ภ6555 (2).

ห้องสมุด:
สารสนเทศและการวิเคราะห์ = Information and analysis / [ศึกษารวบรวมโดย] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.6 .ส635 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: T58.6 .ส635 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544