ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จุดประกายความสำเร็จด้วย ISO 9001 [วีดิทัศน์] : version 2000 / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2548?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .จ733 (2). :

Khrōngkān yok radap māttrathān phalittaphan yāng læ mai yāngphārā sū māttrathān sākon : bot sarup phūbō̜rihān = On upgrading the industrial standards of rubber and rubber wood products on par with international standards : Executive summary / โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล : บทสรุปผู้บริหาร = On upgrading the industrial standards of rubber and rubber wood products on par with international standards : Executive summary / โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Sathāban Phœ̄m Phonphalit hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556 [2013]Other title: On upgrading the industrial standards of rubber and rubber wood products on par with international standards : Executive summary.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 644462 (1).

ห้องสมุด:
การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล = Human resource focus / [ศึกษารวบรวมโดย] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543 [2000]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.2.ท9 ก64 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.33.ท9 ก67 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān yok radap māttrathān phalittaphan yāng læ mai yāngphārā sū māttrathān sākon : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Sathāban Phœ̄m Phonphalit hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 644459 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารกระบวนการ = Process management / [ศึกษารวบรวมโดย] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543-Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS156.8 .ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS156.8 .ก64 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สารสนเทศและการวิเคราะห์ = Information and analysis / [ศึกษารวบรวมโดย] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.6 .ส635 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: T58.6 .ส635 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544