Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Lāklāi nǣokhit ʻUkrit Mongkhonnāwin. lem 2, botbāt khō̜ng nak nitisāt nai kānphatthanā prathēt / หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. เล่ม 2, บทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ / [บรรณาธิการ มณฑินี มงคลนาวิน].

Monthinī Mongkhonnāwin. by มณฑินี มงคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Other title: Botbāt khō̜ng nak nitisāt nai kānphatthanā prathēt Other title: บทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 651954 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2558 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2558 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ72 ห84 2558 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Lāklāi nǣokhit ʻUkrit Mongkhonnāwin. Lem 3, Kamnœ̄t Khananitisāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai / หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. เล่ม 3, กำเนิดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / [บรรณาธิการ มณฑินี มงคลนาวิน]

Monthinī Mongkhonnāwin, Thānphūying. by มณฑินี มงคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Other title: กำเนิดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2559 ล. 3 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2559 ล. 3 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ72 ห84 2559 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
Lāklāi nǣokhit ʻUkrit Mongkhonnāwin. lem 1, sitthi læ sathānaphāp thāng kotmāi khō̜ng sattrī Thai / หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. เล่ม 1, สิทธิและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีไทย / [บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน].

Monthinī Mongkhonnāwin, Thānphūying. by มณฑินี มงคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Other title: Sitthi læ sathānaphāp thāng kotmāi khō̜ng sattrī Thai Other title: สิทธิและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีไทย.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2558 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2558 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT110.อ72 ห84 2558 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ72 ห84 2558 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Lāklāi nǣokhit ʻUkrit Mongkhonnāwin. lem 4, Kamnœ̄t Samnak Kotmāi Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin / หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. เล่ม 4, กำเนิดสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน / [บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน].

Monthinī Mongkhonnāwin. by มณฑินี มงคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2560 [2017]Other title: Kamnœ̄t Samnak Kotmāi Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin Other title: กำเนิดสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2560 ล. 4 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.อ72 ห84 2560 ล. 4 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ72 ห84 2560 ล. 4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544