Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mon sanē hǣng lūkpat / มนต์เสน่ห์แห่งลูกปัด / เกษม ลมัยกุล, นิวัติ กองเพียร, อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.

Kasēm Lamaikun. Niwat Kō̜ngphīan. ʻAphisit Thīračhāruwan. by เกษม ลมัยกุล | นิวัติ กองเพียร | อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK3650 .ก75 2550 (1).

ห้องสมุด:
100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak / 100 ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ / [บรรณาธิการ นิวัติ กองเพียร ; เนื้อหา พิภพ บุษราคัมวดี].

Niwat Kongpien. Pipop Boosarakumwadi. Nithatsakān 100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n) by นิวัติ กองเพียร | พิภพ บุษราคัมวดี | นิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ (2553 : มหาวิทยาลัยศิลปากร).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2553] [2010] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2553] [2010]Other title: Nưngrō̜i pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: Nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: หนึ่งร้อยปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ | นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1).

ห้องสมุด:
Phramahāchanok [videorecording] = The story of Mahajanaka / พระมหาชนก [วีดิทัศน์] = The story of Mahajanaka / อำนวยการผลิต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ; บทภาพยนตร์ คฑาหัสต์ บุษปะเกศ ; บทเสภา นิวัติ กองเพียร ; ผู้ควบคุมการผลิต ศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์, นิธิพัฒน์ สมสมาน ; กำกับและบริหารโครงการ เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี, ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา, นพ ธรรมวานิช.

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Khathāhat Butsapakēt. Niwat Kō̜ngphīan. Sirisak Khotphatcharin. Nithiphat Somsamān. Kriangkrai Supornsahatsarangsī. Thananchanok Suban Na ʻAyutthayā. Nop Thammawānit. Ataporn Thīmākō̜n, Chinnaphat Kittichaiwarāngkūn. Namon Phongwilai. Chatchai Plēngphānit. Sinčhai Plēngphānit. Nonsī Nimibut. Krasūang Theknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Samnakngān Songsœ̄m ʻUtsāhakam Sō̜pwǣ hǣng Chāt. Samākhom Phūprakō̜pkān ʻǣnimēchan læ Khō̜mphiutœ̄ Krāfik Thai. by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | คฑาหัสต์ บุษปะเกศ | นิวัติ กองเพียร | ศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ | นิธิพัฒน์ สมสมาน | เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี | ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา | นพ ธรรมวานิช | อรรถพร ธีมากร, 2516- | ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร | ณมญชุ์ พงษ์วิไล | ฉัตรชัย เปล่งพานิช | สินจัย เปล่งพานิช | นนทรีย์ นิมิบุตร | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ | สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: Krung Thēp... : Samnak Phrarātchawang, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2557 [2014]Other title: Phra Mahāchanok | Story of Mahajanaka.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDM 2014 683854 (2). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544