Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ʻĀhān plō̜tphai thœ̄tthai Mahā Rāchinī / อาหารปลอดภัย เทิดไท้มหาราชินี / อุทัย พิสณฑ์ บรรณาธิการ.

ʻUthai Phison. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by อุทัย พิสณฑ์ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt, [2548] [2005] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, [2548] [2005]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX346.ท9 อ65 2548 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ nǣothāng patibat phư̄a kānsongʻō̜k phonlamai pai Saharat ʻAmērikā = [A manual for exporting of fresh fruits to the United States] / คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งออกผลไม้ไปสหรัฐอเมริกา = [A manual for exporting of fresh fruits to the United States] / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 3 (chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: Manual for exporting of fresh fruits to the United States.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9256.ท92 ค74 2555 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜mūn kānbō̜riphōk ʻāhān khō̜ng prathēt Thai = Food consumption data of Thailand / ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย = Food consumption data of Thailand / คณะวิจัย นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะผู้จัดทำเอกสาร ณมาพร อัตถวิโรจน์, พรรณพิลาส สายแก้ว.

Niphā Rōtrungwasinkun. Namāphō̜n ʻAtthawirōt. Phanphilāt Sāikǣo. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. Samnak Māttrathān Sinkhā læ Rabop Khunnaphāp. by นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล | ณมาพร อัตถวิโรจน์ | พรรณพิลาส สายแก้ว | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559 [2016]Other title: Food consumption data of Thailand.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX360.ท9 ข547 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544