Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānplīanplǣng sangkhom Thai Phō̜. Sō̜. 2500-2550 sưksā phān prawat khō̜ng lāi chīwit nai chumchon : sarup rāingān phāp rūam khrōngkān sưksā wičhai / การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน : สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย / ม.ร.ว. อศิน รพีพัฒน์.

ʻAsin Rapīpat, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand). by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 อ26 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 อ26 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phramahākasat-khunnāng: nāi-phrai nai khrōngsāng sangkhom Thai yuk ton Krung Rattanakōsin / พระมหากษัตริย์-ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ / ผู้เขียนและบรรณาธิการ อคิน รพีพัฒน์ ; ผู้แปล สายพิณ ศุพุทธมงคล.

Akin Rabibhadana, M.R., Sāiphin Suphutthamongkhon, Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2504- | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 อ265 2560 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544