ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประเมินผลกระทบระดับพื้นที่ในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ก624 (1).

ห้องสมุด:
25 ปี 14 ตุลา [วัสดุบันทึกเสียง] : พัฒนาการทางความคิดของสังคมไทย / โดย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561.

Material type: Music Music Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,] 2541Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ก125 (3). :

ʻĀnānikhom thāng panya nai prachāthipatai Thai / อาณานิคมทางปัญญาในประชาธิปไตยไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม, ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์.

Sīsak Wanliphōdom, ʻAkhin Rapeepat., Mō̜.Rō̜.Wō̜., by ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481- | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Availability: Available for loan (9)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ศ465 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ศ465 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 633643 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2014 633643 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JQ 2014 633643 (1).

ห้องสมุด:
Thīralư̄k ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜.Rō̜.Wō̜. ʻAkhin Raphīphat / ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ / บรรณาธิการ อรสม สุทธิสาคร ; คณะทำงาน ปรีดา คงแป้น ... [และคนอื่น ๆ].

ʻŌ̜rasom Sutthisākhō̜n, Prīdā Khongpǣn. by อรสม สุทธิสาคร, 2500- | ปรีดา คงแป้น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnithi Chumchon Thai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชุมชนไท, 2562 [2019]Other title: Khư̄ ʻathit chāi khư̄ sāinām khư̄ phư̄n din Other title: คืออาทิตย์ฉาย คือสายน้ำ คือผืนดิน.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2019 702031 (1). :

ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 9 / โดย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .อ263 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.565 .อ263 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .อ263 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.565 .อ263 (3).

ห้องสมุด:
Samak len samak čhing samakčhai : nithatsakān thatsanasin khō̜ng Rō̜sō̜.Dō̜rō̜. Mō̜.Rō̜.Wō̜. ʻAkhin Rapeepat / สมัครเล่น สมัครจริง สมัครใจ : นิทรรศการทัศนศิลป์ของ รศ.ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ / [จัดโดย] หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; บทความ ธนะจักร เย็นบำรุง ... [และคนอื่น ๆ].

Nithatsakān Thatsanasin khō̜ng Rō̜sō̜.Dō̜rō̜. Mō̜.Rō̜.Wō̜. ʻAkhin Rapeepat " Samak Len Samak Čhing Samakčhai " Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn) Thanačhak Yenbamrung. Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. Hō̜sinlapa Watthanatham. by นิทรรศการทัศนศิลป์ของ รศ.ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ "สมัครเล่น สมัครจริง สมัครใจ" (2544 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) | ธนะจักร เย็นบำรุง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หอศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Khō̜nkǣn] : Hō̜sinlapa Watthanatham Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn, 2544 [2001] Publication: [ขอนแก่น] : หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 [2001]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: N5085.ข5 น63 2544 (1).

ห้องสมุด:
คนจน [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต เจิมศักดิื ปิ่นทอง, พิรุณ ฉัตรวนิชกุล.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | พิรุณ ฉัตรวนิชกุล | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทว็อชด็อก, 2540Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: VTG .ค3626 (1). :

[การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 9] เรื่องระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม [วีีดิทัศน์] : ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย / โดย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา], 2548Other title: ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม : ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ3626ก64 (1). :

การเขียนโครงการวิจัยที่ดี [วัสดุบันทึกเสียง] / โดย ปรัชญา เวสารัชช์, อคิน รพีพัฒน์, เมธี ครองแก้ว ; ดำเนินรายการ เสรี วงษ์มณฑา.

by ปรัชญา เวสารัชช์, 2488- | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | เมธี ครองแก้ว | เสรี วงษ์มณฑา, 2492- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2524Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG43 (2). :

60 ปี ศรีศักร [วัสดุบันทึกเสียง] : สัมมนาทางวิชาการ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2541 / [จัดโดย] สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วิทยากร ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] ; ธีรยุทธ บุญมี ดำเนินรายการ.

by สัมมนาทางวิชาการเรื่อง 60 ปีศรีศักร (2541 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | ธีรยุทธ บุญมี, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2541Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ส64ก15 (3). :

Rabop ʻuppatham / ระบบอุปถัมภ์ / อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์, บรรณาธิการ.

Amara Pongsapich. Prīchā Khuwinphan. Hall, Anthony. Scott, James C. Akin Rabibhadana, M.R., Hanks, Lucien M. Kemp, Jeremy, Bechstedt, Hans-Dieter. Tamada, Yoshifumi, Wolf, Eric R., Mayer, Adrian C. Kerkvliet, Benedict J. by อมรา พงศาพิชญ์ | ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ | ฮอลล์, แอนโทนี่ | สก็อตต์, เจมส์ ซี | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | แฮงส์, ลูเชียน เอ็ม. (ลูเชียน เมสัน), ค.ศ. 1910- | เคมพ์, เจเรมี, ค.ศ. 1941- | เบ็คซเต็ด, ฮันส์-ดีเตอร์ | ทามาดา, โยชิฟูมิ, ค.ศ. 1958- | วูลฟ์, อีริค อาร์, ค.ศ. 1923-1999 | แมเยอร์, เอเดรียน ซี | เคิร์ควิเลียต, เบเนดิก เจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 [2000]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.565 .ร56 2543 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนา "ไทยศึกษา" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อ.นิออน สนิทวงศ์ [วัสดุบันทึกเสียง] / [จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

by การสัมมนาไทยศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อ.นิออน สนิทวงศ์ (2533 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ธงชัย วินิจจะกูล | ปริตตา กออนันตกูล | วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, ม.ล, 2495- | สมบัติ จันทรวงศ์ | อนันต์ วิริยะพินิจ | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | ยศ สันตสมบัติ | สุนทรี อาสะไวย์ | พิริยะ ไกรฤกษ์, 2485- | ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481- | วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ : สถาบัน], 2533Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ก6426ก64 (6). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544