ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สังคมชาวนา แปลโดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

by วูลฟ์, อีริค อาร์ | สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1513.ก3 ว7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1513.ก3 ว7 (1).

ห้องสมุด:
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ติดต่อปฏิบัติการกับชาวกะเหรี่ยง.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., (พ.ศ. 2512)Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN635.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:
แนะแนวการศึกษามานุษยวิทยา.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2512Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN46 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย : พื้นฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคม และวัฒนธรรม / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โกลบอลวิชั่น, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส628 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส628 (5). Checked out (4).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีมานุษยวิทยา : พัฒนาการมโนทัศน์พื้นฐานและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2553Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN316 .ส737 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN316 .ส737 (3). Checked out (5).

ห้องสมุด:
สังคมแห่งความสำเร็จ แปลจาก The achieving society แปลโดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

by แม็คเค็ลแลนด์, เดวิด ซี | สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2518Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD82 .ม84 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD82 .ม84 (3).

ห้องสมุด:
มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ : รวมความเรียงว่าด้วยการประยุกต์ใช้แนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .ส685 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS571 .ส685 (4).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค กรณีศึกษา Human problems in technological change ; a casebook แปลโดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สไปเซอร์, เอดเวิร์ด เอช | สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2516Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM101 .ส3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM101 .ส3 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM101 .ส3 (1).

ห้องสมุด:
ชาวนาไทยกับการเปลี่ยนแปลง (peasant society in a changing economy) บทที่ 1 และบทที่ 5 โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

by โรสเซ็น, จอร์จ | สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ปุถุชน, 2519Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD856 .ร9 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD856 .ร9 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HD856 .ร9 (1).

ห้องสมุด:
ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชาติ และการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN495.6 .ส737 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN495.6 .ส737 (5). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
หมู่บ้านอีสานยุค "สงครามเย็น" : สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT421 .ส7 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT421 .ส7 2548 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HT421 .ส7 2548 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT421 .ส7 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT421 .ส7 2548 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความเรียงมานุษย์วิทยา รวมบทความที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ขอบเขต เนื้อหาและความสำเร็จของวิชามานุษย์วิทยาในปัจจุบัน.

by สุเทพ สุนทรเภสัช | เฮอส์โกวิทส์, เมลวิน เจ | บรูเนอร์, เอดวาร์ด เอม | เมอร์ดอค, จอร์จ ปีเตอร์ | แมร์, ลูซี | ฟิดดิงดัน, ราฮ์ฟ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2519Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM37 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM37 .ส7 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM37 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย.

by สุเทพ สุนทรเภสัช | แวนรอย, เอดเวิร์ด | คอนแรด | ไมลส์, ดักกลาส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.6 .ส67 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544