Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rāingān kānphičhāranā sưksā rư̄ang nǣothāng nai kānčhatkān panhā khwām dō̜i ʻōkāt khō̜ng klum phūpūai rōk rư̄an / รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางในการจัดการปัญหาความด้อยโอกาสของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน / คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Phoppa læ Chūailư̄a Bukkhon Dō̜i ʻōkāt nai Khana Kammakān Damnœ̄nngān Khrōngkān Samāchik Saphā Nitibanyat hǣng Chāt phop Prachāchon. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā. Samnak Kammāthikān 3. by สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 3 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2560?] [2017?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2560?] [2017?]Other title: Nǣothāng nai kānčhatkān panhā khwām dō̜i ʻōkāt khō̜ng klum phūpūai rōk rư̄an Other title: แนวทางในการจัดการปัญหาความด้อยโอกาสของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC335 .ร64 2560 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānphičhāranā sưksā nǣothāng kānhai khwāmchūailư̄a læ krabūankān phatthanā phư̄a sāng ʻōkāt hai kap khon raibān / รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไร้บ้าน / คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Phoppa læ Chūailư̄a Bukkhon Dō̜i ʻōkāt nai Khana Kammakān Damnœ̄nngān Khrōngkān Samāchik Saphā Nitibanyat hǣng Chāt phop Prachāchon. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā. Samnak Kammāthikān 3. by สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 3 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2560?] [2017?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2560?] [2017?]Other title: Nǣothāng kānhai khwāmchūailư̄a læ krabūankān phatthanā phư̄a sāng ʻōkāt hai kap khon raibān Other title: แนวทางการให้ความช่วยเหลือและกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไร้บ้าน.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544