ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kidney diseases in the tropics / Kidney diseases in the tropics / พรรณบุปผา ชูวิเชียร.

Phanbupphā Chūwichīan. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by พรรณบุปผา ชูวิเชียร | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .พ45 2560 (2).

ห้องสมุด:
การรักษาโดยวิธี Hemiodialysis และ CAPD / อุษณา ลุวีระ, พรรณบุปผา ชูวิเชียร บรรณาธิการ.

by อุษณา ลุวีระ | พรรณบุปผา ชูวิเชียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ378 .ก64 (5).

ห้องสมุด:
การบำบัดทดแทนภาวะไตวาย / โดย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ; อุษณา ลุวีระ, พรรณบุปผา ชูวิเชียร, สุพัฒน์ วาณิชย์การ บรรณาธิการ.

by อุษณา ลุวีระ | สุพัฒน์ วาณิชย์การ | พรรณบุปผา ชูวิเชียร | มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2537Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .ก643 (5).

ห้องสมุด:
Manual of nephrology / Manual of nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. 'Uppatham Supphasin. ʻAmnāt Chaiprasœ̄t. Banchā Sathiraphot. Naowanit Nāthā. Lœ̄sō̜n Lư̄sutthiwibūn. Pračhēt Rư̄angkānčhanasēt. Wisit Kǣophut. ʻInsī Kānčhanakūn. Phanbupphā Chūwichīan. Thanō̜m Suphāphō̜n. Thīrasak Tangwonglœ̄t. Paramat Thimāchai. Thitisak Kitthawīsin. Witthayālai Phǣtthayasāt Phra Mongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | อำนาจ ชัยประเสริฐ | บัญชา สถิระพจน์ | เนาวนิตย์ นาทา | เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | วิศิษฎ์ แก้วพุด | อินทรีย์ กาญจนกูล | พรรณบุปผา ชูวิเชียร | ถนอม สุภาพร | ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ | ปรมัตถ์ ธิมาไชย | ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phra Mongkutklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ39 .ม833 2559 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Clinical approach in medicine / Clinical approach in medicine / คณะบรรณาธิการ, บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | กสานติ์ สีตลารมณ์ | กอบกุล อุณหโชค | กิตติ ตระกูลฮุน | กิตติ บูรณวุฒิ | กฤษณ์ อุปัชฌาย์ | กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ | ขุนทอง พีชาตะนันท์ | ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ | จันทราภา ศรีสวัสดิ์ | จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ | ชุติกา ศรีสุทธิยากร | ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์ | ณัฐพล สถาวโรดม | ต้นตนัย นำเบญจพล | นครินทร์ ศันสนยุทธ | นิษฐา เอื้ออารีมิตร | ไนยรัฐ ประสงค์สุข | เนาวนิตย์ นาทา | บัญชา สถิระพจน์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร | ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล | ปณิธาน ประดับพงษา | พรรณบุปผา ชูวิเชียร | เพชรา บุญยงสรรค์ชัย | พาสิริ สิทธินามสุวรรณ | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | รัตตะพล ภัคโชตานนท์ | ศักรินทร์ จิรพงศธร | ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข | วิชัย ประยูรวิวัฒน์ | วิชัย สันติมาลีวรกุล | วิรัสสร วงศ์ศรีชนาลัย | สมชาย พัฒนอางกุล | สุมาภา ชัยอำนวย | สิรกานต์ เตชะวณิช | อธิก แสงอาสภวิริยะ | อัมพา สุทธิจำรูญ | อภัสนี บุญญาวรกุล | อภิชัย ลีละสิริ | อินทรีย์ กาญจนกูล | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | อำนาจ ชัยประเสริฐ | อมรชัย เลิศอมรพงษ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ค625 2557 (7).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544