Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเยื่อ สุสายัณห์.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1992 348630 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phontrī Khamnūan Phœ̄msap. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีคำนวณ เพิ่มทรัพย์.

Phrakhrū Winaithō̜n ʻIt Phatthačhārō, Sanœ̄ ʻIntharaosuksī, by พระครูวินัยธร อิฏฐ์ ภทฺทจาโร, 2499- | เสนอ อินทรสุขศรี, 2464-2557.

Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Phranakō̜n : Hō̜Čhō̜Ko̜. Arun Kānphim, 2538 [1995] Publication: พระนคร : หจก. อรุณการพิมพ์, 2538 [1995]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1995 648082 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāng Riu Sapphakit na mēn Wat Makutkasatriyārām 8 Tulākhom 2517. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางริ้ว สรรพกิจ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 8 ตุลาคม 2517.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nprasœ̄t, 2517 [1974] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ, 2517 [1974]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 648091 (1). :

ห้องสมุด:
Thīralưk Phon Tamrūat Trī Niphon Bunyaphukkana 22 Mithunāyon 2548. ที่ระลึก พลตำรวจตรี นิพนธ์ บุณยพุกกณะ 22 มิถุนายน 2548.

Sanœ̄ ʻIntharasuksī, by เสนอ อินทรสุขศรี, 2464-2557.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 [2005]Other title: Thīralưk Phon Tamrūat Trī Niphon Bunyaphukkana Other title: ที่ระลึก พลตำรวจตรี นิพนธ์ บุณยพุกกณะ.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 640593 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544