ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Chīwit yang mai sin-- chīwit tō̜ng sū thō̜ yū thammai trāp thī yang mī ʻākāt hāičhai / ชีวิตยังไม่สิ้น--ชีวิตต้องสู้ ท้ออยู่ทำไม ตราบที่ยังมี อากาศหายใจ / ปราชญา กล้าผจัญ

Prātchayā Klāphačhan. by ปราชญา กล้าผจัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khāo Fāng, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ป46 2548 (1).

ห้องสมุด:
ʻĀyuwatthana : khunnaphāp chīwit khō̜ng phū sūngʻāyu / อายุวัฒนะ : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ / โดย ประเวศ วะสี.

Prawēt Wasī, by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Edition: Phim khrang thī 16. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mō̜ Chāobān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1061 .ป465 2558 (2).

ห้องสมุด:
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ / ทิพวรรณ สุธานนท์.

Tippawan Sutanont, Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by ทิพวรรณ สุธานนท์, 2484- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai, Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Application of Buddhist principle for old aged people's happy living.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: REL BQ 2014 636278 (1).

ห้องสมุด:
Klai kǣ khǣ rū kō̜n khletlap ngāi ngāi rū wai chai phư̄a klai kǣ / ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่ / เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ.

Kēngphong Tangʻarunsanti. by เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WT120 .ก75 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT120 .ก75 2561 (2).

ห้องสมุด:
Kānrīanrū phư̄a trīam khwāmphrō̜m kō̜n-lang waisūngʻāyu / การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน-หลังวัยสูงอายุ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.).

Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai. by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai, 2553 [ 2010] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Plǣng phon kānwičhai sū kānphatthanā ngān dān phū sūngʻāyu / แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Wiphan Pračhūapmo̜. by วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thīralưk Phon Tamrūat Trī Niphon Bunyaphukkana 22 Mithunāyon 2548. ที่ระลึก พลตำรวจตรี นิพนธ์ บุณยพุกกณะ 22 มิถุนายน 2548.

Sanœ̄ ʻIntharasuksī, by เสนอ อินทรสุขศรี, 2464-2557.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 [2005]Other title: Thīralưk Phon Tamrūat Trī Niphon Bunyaphukkana Other title: ที่ระลึก พลตำรวจตรี นิพนธ์ บุณยพุกกณะ.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 640593 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phontrī Khamnūan Phœ̄msap. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีคำนวณ เพิ่มทรัพย์.

Phrakhrū Winaithō̜n ʻIt Phatthačhārō, Sanœ̄ ʻIntharaosuksī, by พระครูวินัยธร อิฏฐ์ ภทฺทจาโร, 2499- | เสนอ อินทรสุขศรี, 2464-2557.

Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Phranakō̜n : Hō̜Čhō̜Ko̜. Arun Kānphim, 2538 [1995] Publication: พระนคร : หจก. อรุณการพิมพ์, 2538 [1995]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1995 648082 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāng Riu Sapphakit na mēn Wat Makutkasatriyārām 8 Tulākhom 2517. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางริ้ว สรรพกิจ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 8 ตุลาคม 2517.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nprasœ̄t, 2517 [1974] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ, 2517 [1974]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 648091 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544