ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงวิศวกรรม = [Strategy for productivity improvement : industrial engineering perspective] / ทศพล เกียรติเจริญผล.

by ทศพล เกียรติเจริญผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2553Other title: Strategy for productivity improvement : industrial engineering perspective.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T58.8 .ท534 2553 (1).

ห้องสมุด:
การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิคและกรณีศึกษา / วันชัย ริจิรวนิช.

by วันชัย ริจิรวนิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ว63 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การเพิ่มผลผลิตสำหรับ SMEs : คู่มือการตรวจวินิจฉัยกิจการด้วยตนเอง เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

by วิทูรย์ สิมะโชคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ว635 (2).

ห้องสมุด:
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต / วิชิต สุรพนานนท์ชัย.

by วิชิต สุรพนานนท์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .ว626 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS156 .ว626 (2).

ห้องสมุด:
ผลิตภาพ : ปัจจัยพัฒนาสู่การแข่งขันยุคใหม่ = Productivity : the key factor to enhance competitiveness in the new millennium / โกศล ดีศีลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ผู้้จัดการ, 2550Other title: Productivity : the key factor to enhance competitiveness in the new millennium.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ก955 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD56 .ก955 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Productivity องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต : สูตรความสำเร็จองค์กรในอนาคต / ผู้เขียน วีณา โฆษิตสุรังกุล ... [และคนอื่นๆ].

by วีณา โฆษิตสุรังกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ป943 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การเพิ่มผลิตภาพในงานอุตสาหกรรม = Productivity for industry / โกศล ดีศีิลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.8 .ก954 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T58.8 .ก954 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: T58.8 .ก954 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.8 .ก954 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T58.8 .ก954 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกิจกับผลิตภาพ = Business and productivity / ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ บรรณาธิการ.

by พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: TBS on business and productivity | Business and productivity.Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD56 .ธ74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD56 .ธ74 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ธ74 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ / โกศล ดีศีลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Expernet, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD56 .ก954 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / ผู้แต่ง จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

by จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ห46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD56 .ห46 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān khunnaphāp læ kānphœ̄m phonphalit = Quality and productivity management / การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต = Quality and productivity management / ศลิษา ภมรสถิตย์.

Salisā Phamō̜nsathit. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ศลิษา ภมรสถิตย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Quality and productivity management.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS156 .ศ36 2561 (1).

ห้องสมุด:
การเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพ / โดยสุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ.

by สุรศักดิ์ นานานุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภูมิบัณฑิต, 2531?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ส74 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / โดย บรรจง จันทมาศ.

by บรรจง จันทมาศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .บ442 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.

by สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .ส417 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Sēsangsē withī sāng khwāmpen 1 talō̜t kān / เซซังเซ วิธีสร้างความเป็น 1 ตลอดกาล / lga Yasuyo เขียน ; วิลาสินี สาโรวาท แปล.

Iga, Yasuyo. Wilasinee Sarowart. by อิงะ, ยะซุโยะ | วิลาสินี สาโรวาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Sukkhaphāpčhai, 2561 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2561 [2017]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .อ64 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD56 .อ64 2561 (2).

ห้องสมุด:
สร้างประสิทธิภาพความจำ สร้างประสิทธิภาพองค์กร / เขียนโดย Arnold Kransdorff ; สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล ผู้แปล/และเรียบเรียง.

by แครนสดอร์ฟ, อาร์โนลด์ | สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ค743 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD58.7 .ค743 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and time study) โดย รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ เนื้อโสม ติงสัญชลี.

by รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม | เนื้อโสม ติงสัญชลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60 .ร6 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Tham nō̜i long tǣ dai ngān māk khưn dūai khletlap čhāk sī ʻī ʻō nakbō̜rihān wēlā / ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา / Robert C. Pozen ; ผู้แปล ธนวรรณ นภาศรี.

Pozen, Robert C. Tanaval Napasri. by โพเซน, โรเบิร์ต ซี | ธนวรรณ นภาศรี.

Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ว7 พ923 2561 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544