ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิคและกรณีศึกษา / วันชัย ริจิรวนิช.

by วันชัย ริจิรวนิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ว63 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การเพิ่มผลผลิตสำหรับ SMEs : คู่มือการตรวจวินิจฉัยกิจการด้วยตนเอง เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

by วิทูรย์ สิมะโชคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ว635 (2).

ห้องสมุด:
การเพิ่มผลิตภาพในงานอุตสาหกรรม = Productivity for industry / โกศล ดีศีิลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.8 .ก954 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T58.8 .ก954 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: T58.8 .ก954 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.8 .ก954 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T58.8 .ก954 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกิจกับผลิตภาพ = Business and productivity / ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ บรรณาธิการ.

by พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: TBS on business and productivity | Business and productivity.Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD56 .ธ74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD56 .ธ74 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ธ74 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต / วิชิต สุรพนานนท์ชัย.

by วิชิต สุรพนานนท์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .ว626 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS156 .ว626 (2).

ห้องสมุด:
ผลิตภาพ : ปัจจัยพัฒนาสู่การแข่งขันยุคใหม่ = Productivity : the key factor to enhance competitiveness in the new millennium / โกศล ดีศีลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ผู้้จัดการ, 2550Other title: Productivity : the key factor to enhance competitiveness in the new millennium.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ก955 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD56 .ก955 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Productivity องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต : สูตรความสำเร็จองค์กรในอนาคต / ผู้เขียน วีณา โฆษิตสุรังกุล ... [และคนอื่นๆ].

by วีณา โฆษิตสุรังกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ป943 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ / โกศล ดีศีลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Expernet, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD56 .ก954 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / ผู้แต่ง จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

by จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ห46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD56 .ห46 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเพื่อกำหนดกำลังการผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา โรงงานผลิตมอเตอร์ = A study for production capacity determination and productivity improement : case study of motor production / โดย วสันต์ ควรเรือง.

by วสันต์ ควรเรือง, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Study for production capacity determination and productivity improement : case study of motor production.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155 .ว563 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานอุตสาหกรรมประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ = A productivity improvement study for printed circuit board assembly industry / โดย ทวีศักดิ์ ทวีศรี.

by ทวีศักดิ์ ทวีศรี, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Productivity improvement study for printed circuit board assembly industry.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD56 .ท565 (1).

ห้องสมุด:
การเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพ / โดยสุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ.

by สุรศักดิ์ นานานุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภูมิบัณฑิต, 2531?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ส74 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / โดย บรรจง จันทมาศ.

by บรรจง จันทมาศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .บ442 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.

by สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .ส417 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā ngān dūai rabop khunnaphāp læ phœ̄m phonphalit / การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล.

ʻAnusak Chinphaisān. by อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2557] [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MANUF TS 2014 627633 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MANUF TS 2014 627633 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544