ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเพิ่มผลิตภาพในงานอุตสาหกรรม = Productivity for industry / โกศล ดีศีิลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.8 .ก954 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T58.8 .ก954 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: T58.8 .ก954 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.8 .ก954 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T58.8 .ก954 (2).

ห้องสมุด:
การเพิ่มผลผลิตสำหรับ SMEs : คู่มือการตรวจวินิจฉัยกิจการด้วยตนเอง เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

by วิทูรย์ สิมะโชคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ว635 (2).

ห้องสมุด:
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต / วิชิต สุรพนานนท์ชัย.

by วิชิต สุรพนานนท์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .ว626 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS156 .ว626 (2).

ห้องสมุด:
หลักการเพิ่มผลผลิต = Basic productivity improvement / ผู้แต่ง จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

by จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ห46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD56 .ห46 (1).

ห้องสมุด:
ผลิตภาพ : ปัจจัยพัฒนาสู่การแข่งขันยุคใหม่ = Productivity : the key factor to enhance competitiveness in the new millennium / โกศล ดีศีลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ผู้้จัดการ, 2550Other title: Productivity : the key factor to enhance competitiveness in the new millennium.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ก955 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD56 .ก955 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ / โกศล ดีศีลธรรม.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Expernet, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD56 .ก954 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Productivity องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต : สูตรความสำเร็จองค์กรในอนาคต / ผู้เขียน วีณา โฆษิตสุรังกุล ... [และคนอื่นๆ].

by วีณา โฆษิตสุรังกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .ป943 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดการเพิ่มผลผลิต [วีดิทัศน์] = Productivity concept / ผลิตโดย ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ; narrator, Mana Chaiwongroj.

by มานะ ชัยวงศ์โรจน์ | สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [253-]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .น834 (1). :

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงวิศวกรรม = [Strategy for productivity improvement : industrial engineering perspective] / ทศพล เกียรติเจริญผล.

by ทศพล เกียรติเจริญผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2553Other title: Strategy for productivity improvement : industrial engineering perspective.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T58.8 .ท534 2553 (1).

ห้องสมุด:
QCDSMEE [วีดิทัศน์] : รหัสลับสู่งานดีปี 2000 / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2543?]Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ค653 (2). :

การเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพ / โดยสุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ.

by สุรศักดิ์ นานานุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภูมิบัณฑิต, 2531?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ส74 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / โดย บรรจง จันทมาศ.

by บรรจง จันทมาศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .บ442 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.

by สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .ส417 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā ngān dūai rabop khunnaphāp læ phœ̄m phonphalit / การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล.

ʻAnusak Chinphaisān. by อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2557] [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MANUF TS 2014 627633 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MANUF TS 2014 627633 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān khunnaphāp læ kānphœ̄m phonphalit = Quality and productivity management / การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต = Quality and productivity management / ศลิษา ภมรสถิตย์.

Salisā Phamō̜nsathit. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ศลิษา ภมรสถิตย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Quality and productivity management.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS156 .ศ36 2561 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรมโดยระบบจัดการองค์ความรู้ในบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ = A study of increasing efficiency in software testing processes using knowledge management in software house's company / โดย ทิพย์วดี เนตรทิพย์.

by ทิพย์วดี เนตรทิพย์, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Study of increasing efficiency in software testing processes using knowledge management in software house's company.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.2 .ท624 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544