ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 98 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ367 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และพุทธศาสนากับความคิดเชิงการเมือง = Political theories I / สุขุม นวลสกุล, บรรพต วีระสัย.

by สุขุม นวลสกุล, 2486-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA82 .ส7 2531 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA82 .ส7 2531 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA82 .ส7 2531 (2).

ห้องสมุด:
พุทธทาสภิกขุกับโลกการเมือง / บรรณาธิการ สัมพันธ์ ก้องสมุทร.

by สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, [2544]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ73 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหารัฐประหารกับพุทธจริยศาสตร์ / พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์.

Peeraporn Pongpipatthanapan, Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkǭnrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์, 2512- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkǭnrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Problems of the coup d'etat and the Buddhist ethics.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2015 647858 (1).

ห้องสมุด:
Phutthathāt thī khāphačhao rūčhak nai thāngkān mư̄ang / พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง / โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร.

Thaksin Chinnawat, Thailand. Krasūang Mahātthai. by ทักษิณ ชินวัตร, 2492- | กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Mahātthai, 2546 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงมหาดไทย, 2546 [2006]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2003 639239 (2).

ห้องสมุด:
Ratthasāt phư̄a chāt vs ratthasāt phư̄a lōk / รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayudh), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātwitthayālai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2005 642999 (1).

ห้องสมุด:
Thamma khư̄ khunākō̜n chabap sātsanā kap kānmư̄ang / ธรรมะ คือ คุณากร ฉบับศาสนา กับ การเมือง / โดย ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม ศิริราช แผนกพุทธศาสตร์ และประเพณี สพศ.

Mahāwitthayālai Mahidon. Chumnum Sưksā Phutthatham Sirirāt. by มหาวิทยาลัยมหิดล. ชุมนุมศึกษาพุทธธรรมศิริราช.

Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Tīronnasān, 2519 [1976] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2519 [1976]Other title: Sātsanā kap kānmư̄ang Other title: ศาสนา กับ การเมือง.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1976 665274 (1). :

ห้องสมุด:
Integrating environment and development in Viet Nam : achievements, challenges and next steps / Steve Bass ... [et al.].

by Bass, Steve | International Institute for Environment and Development | United Nations Development Programme.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: London, UK : Ha Noi, Viet Nam : IIED ; United Nations Development Programme, 2010Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 683568 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 019/36 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 019/36 (2).

ห้องสมุด:
Lao PDR : state of the environment, 2001 / NORAD, UNEP.

by United Nations Environment Programme | Norwegian Agency for Development Cooperation.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Pathumthani [Bangkok] : United Nations Environment Programme, c2001Other title: State of the environment, Lao PDR, 2001.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE190.L28 L36 2001 (1).

ห้องสมุด:
Morphing : a guide to mathematical transformations for architects and designers / Joseph Choma.

by Choma, John.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: London : Laurence King Publishing, 2015Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2760 .C475 2015 (1).

ห้องสมุด:
สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | กวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายพุทธทาสศึกษา คณะอำนวยการจัดงาน 100 ปี พุทธทาสภิกขุ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3657 2550 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3657 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ก55 พ3657 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2529Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 ท57 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 ท57 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1986 169038 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการำตรา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ป44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ป44 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
จุดยืนของพุทธศาสนิกท่ามกลางสงครามและการปฏิวัติศึกษาจากเวียดนาม แปลโดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม.

by ฟอเรสต์, เจมส์ | พระประชา ปสนฺนธมฺโม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ฟ5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ฟ5 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรม / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

by พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันปัญญานันทะ, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง.

by จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แพร่พิทยาอินเตอร์เนชั่นแนล, 2520Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1977 41788 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544