ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 98 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขและเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2536?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1).

ห้องสมุด:
พระรัฐประศาสนนัย : เทศนาพิเศษ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์.

by วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2469Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BQ4570.ก53 ว24 (1). :

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง / โดย สุขุม นวลสกุล และ ความคิดเชิงทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา โดย บรรพต วีระสัย.

by สุขุม นวลสกุล, 2486- | บรรพต วีระสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA82 .ส7 2521 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมเทศนากัณฑ์การเมือง : จะจัดการเมืองกันอย่างไรให้ฟังเสียงของพระบ้าง / [รวบรวมโดย] ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

by ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1).

ห้องสมุด:
Contested symmetries : the architecture and writings of Preston Scott Cohen / editor, Mark Lamster.

by Cohen, Preston Scott, 1961- | Lamster, Mark.

Material type: Text Text; Format: print Publication: London : Laurence King, 2001Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA737.C64A4 2001 (1).

ห้องสมุด:
Patterns 2 : design, art and architecture / Barbara Glasner, Petra Schmidt, Ursula Schondeling, eds.

by Glasner, Barbara | Schmidt, Petra | Schondeling, Ursula.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Basel : Birkhauser, c2008Other title: Patterns two : design, art and architecture.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK1570 .P37 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยกับศาสนาพุทธ / อุทัย พิมพ์ใจชน.

by อุทัย พิมพ์ใจชน, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 122/2552 (2).

ห้องสมุด:
ศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาและการเมือง / ประมวล รุจนเสรี.

by ประมวล รุจนเสรี, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงราย : มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป394 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ4570.ก55 ป394 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ป394 (1).

ห้องสมุด:
Thamma kap kānmư̄ang khō̜ng Phutthathāt Phikkhu / ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภิกขุ / วีระ สมบูรณ์, เรียบเรียง.

Wīra Sombūn. by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Praphansān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ว64 2550 (1).

ห้องสมุด:
Patterns in design, art and architecture / Petra Schmidt, Annette Tietenberg, Ralf Wollheim, eds. ; [translations, Stan Jones, Anja Welle].

by Schmidt, Petra | Tietenberg, Annette | Wollheim, Ralf | Jones, Stan | Welle, Anja.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Basel : Birkhauser c2007Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK1570 .P375 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ34 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Bư̄a kānmư̄ang rư̄ang khunčhai kō̜n lư̄aktang / เบื่อการเมือง เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Čhanphēn, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : จันทร์เพ็ญ, 2550 [2007]Other title: Bư̄a kānmư̄ang rư̄ang khunčhai kō̜n lư̄aktang Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.'Ō̜. Payuttō) bō̜k withī thamčhai Other title: เบื่อการเมือง เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) บอกวิธีทำใจ.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2007 653955 (2).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับประชาธิปไตย : สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ส. ศิวรักษ์ / [โดย] นุชรี ศรีวิโรจน์ และ พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

by พระมหาประยูร มีฤกษ์, 2498- | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- | นุชรี ศรีวิโรจน์ | พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3665 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3665 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองคืออะไร? : หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยม และพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครศรีธรรมราช] : กลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์, 2549Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ353 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ353 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ353 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ธรรมะกับการเมือง / ของพุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2522Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ36 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องพุทธศาสนากับความชอบธรรมทางการเมือง : กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย ลาว และกัมพูชา = Buddhism and political legitimacy : a comparative study of Thailand, Lao and Cambodia / สมบูรณ์ สุขสำราญ.

by สมบูรณ์ สุขสำราญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 .ส43 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 .ส43 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 .ส43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ลัทธิที่แก้ปัญหาโลกได้ : จากคำบรรยายชุด "พุทธจริยธรรมเพื่อมนุษย์ชาติ" / พระวรศักดิ์ วรธมฺโม.

by พระวรศักดิ์ วรธมฺโม, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. การพิมพ์พระนคร, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ37 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544