ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 36 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง.

by จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แพร่พิทยาอินเตอร์เนชั่นแนล, 2520Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1977 41788 (1). :

ห้องสมุด:
ธรรมะคือหน้าที่ : ธรรมะสำหรับแก้ปัญหาเมืองนคร / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครศรีธรรมราช : นาคร-บวรรัตน์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ362 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองกับพุทธธรรม : ความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองและศาสนา.

by พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สยามบรรณการพิมพ์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ4 (1).

ห้องสมุด:
พุทธวิถีแห่งสังคม : ปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธศาสนา / พระมหาอุทัย ญาณธโร.

by พระมหาอุทัย ญาณธโร, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok : Buddha's Path Follower, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 พ265 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือธรรมบูชา, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 (1).

ห้องสมุด:
หลักธรรมสำหรับการปกครอง.

by พิทูร มลิวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับประชาธิปไตย : สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ส. ศิวรักษ์ / [โดย] นุชรี ศรีวิโรจน์ และ พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

by พระมหาประยูร มีฤกษ์, 2498- | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- | นุชรี ศรีวิโรจน์ | พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3665 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3665 (2).

ห้องสมุด:
มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ367 (1).

ห้องสมุด:
พุทธทาสภิกขุกับโลกการเมือง / บรรณาธิการ สัมพันธ์ ก้องสมุทร.

by สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, [2544]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ73 (2).

ห้องสมุด:
ปณิธาน : เพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส / จัดทำโดย โครงการศึกษา แนวคิด ชีวิต และผลงาน "พุทธทาสภิกขุ" ; บรรณาธิการ[โดย] พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ | โครงการศึกษาแนวคิดชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2541?]-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 พ2515 (2).

ห้องสมุด:
ฟ้าสางทางประชาธิปไตย : สื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์คือผู้บันดาลโลก / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ365 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ365 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และ ความคิดเชิงทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา / โดย บรรพต วีระสัย.

by สุขุม นวลสกุล, 2486- | บรรพต วีระสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA82 .ส7 2520 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA82 .ส7 2520 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA82 .ส7 2520 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม.

by สมบูรณ์ สุขสำราญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ส4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 ส4 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 ส4 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป43 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ป43 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรม / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

by พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันปัญญานันทะ, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขและเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2536?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544