ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Bư̄a kānmư̄ang rư̄ang khunčhai kō̜n lư̄aktang / เบื่อการเมือง เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Čhanphēn, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : จันทร์เพ็ญ, 2550 [2007]Other title: Bư̄a kānmư̄ang rư̄ang khunčhai kō̜n lư̄aktang Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.'Ō̜. Payuttō) bō̜k withī thamčhai Other title: เบื่อการเมือง เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) บอกวิธีทำใจ.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2007 653955 (2).

ห้องสมุด:
Ratthasāt phư̄a chāt vs ratthasāt phư̄a lōk / รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayudh), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātwitthayālai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2005 642999 (1).

ห้องสมุด:
Postcolonial theory : a critical introduction / Leela Gandhi.

by Gandhi, Leela, 1966-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: New York : Columbia University Press, 1998Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JV51 .G35 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) รวบรวม เรียบเรียง.

by พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ), 2477-2558.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, 2550Other title: พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ46556พ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .พ46556พ46 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องพุทธศาสนากับความชอบธรรมทางการเมือง : กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย ลาว และกัมพูชา = Buddhism and political legitimacy : a comparative study of Thailand, Lao and Cambodia / สมบูรณ์ สุขสำราญ.

by สมบูรณ์ สุขสำราญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 .ส43 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 .ส43 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 .ส43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 019/36 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 019/36 (2).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยจริงแท้-- คือแค่ไหน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2010 623479 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (1).

ห้องสมุด:
ฟ้าสางทางประชาธิปไตย : สื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์คือผู้บันดาลโลก / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ365 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ365 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรม / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

by พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันปัญญานันทะ, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขและเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2536?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมเทศนากัณฑ์การเมือง : จะจัดการเมืองกันอย่างไรให้ฟังเสียงของพระบ้าง / [รวบรวมโดย] ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

by ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองคืออะไร? : หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยม และพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครศรีธรรมราช] : กลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์, 2549Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ353 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ353 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ353 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และพุทธศาสนากับความคิดเชิงการเมือง = Political theories I / สุขุม นวลสกุล, บรรพต วีระสัย.

by สุขุม นวลสกุล, 2486-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA82 .ส7 2531 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA82 .ส7 2531 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA82 .ส7 2531 (2).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์-รัฐพุทธ = Political science - Buddhism science / โดย ช่าง...วี.

by ช่าง...วี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550Other title: Political science - Buddhism science.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1).

ห้องสมุด:
ศาสนากับสังคมเอเชีย แปลโดย บัณฑร อ่อนดำ และ เสรี พงศ์พิศ.

by ฮูตาร์ท, ฟรังซัวส์, ค.ศ. 1925- | บัณฑร อ่อนดำ | เสรี พงศ์พิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองบรรณาธิการปาจารยสาร, 2524Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL60 .ฮ7 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL60 .ฮ7 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BL60 .ฮ7 (1).

ห้องสมุด:
ใช้ธรรมะกับการเมือง / โดย อ. อโณทัย.

by อโณทัย อาตมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 อ93 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 อ93 (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3673 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3673 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3673 (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับความคิดทางการเมืองของ ส. ศิวรักษ์.

by พุทธินันท์ โพธิ์จินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เทียนวรรณ, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ส68 พ7 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: CT1548.ส68 พ7 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544