ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 76 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Political and social issues in British women's fiction, 1928-1968 / Elizabeth Maslen.

by Maslen, Elizabeth.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Basingstoke [England] : Palgrave, 2001Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PR888.P6 M37 (1).

ห้องสมุด:
Čhāk Phutsāsanā hǣng rat sū Phutsāsanā thī pen ʻitsara čhāk rat / จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Ratthasāt phư̄a chāt vs ratthasāt phư̄a lōk / รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayutf), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phimsūai, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2004 683244 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองไทยโบราณ: การศึกษาราชนีติ.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ .ช57 (1).

ห้องสมุด:
ลัทธิที่แก้ปัญหาโลกได้ : จากคำบรรยายชุด "พุทธจริยธรรมเพื่อมนุษย์ชาติ" / พระวรศักดิ์ วรธมฺโม.

by พระวรศักดิ์ วรธมฺโม, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. การพิมพ์พระนคร, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ37 (2).

ห้องสมุด:
Environments in transition : Cambodia, Lao PDR, Thailand, Viet Nam / Ali Azimi ... [et al.] ; [edited by] Lily Bernal.

by Azimi, Ali | Bernal, Lily.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Manila, Philippines : Asian Development Bank, Programs Department (West), 2001Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE160.S65 E58 (1).

ห้องสมุด:
Crossover / a novel by Michael Jan Friedman.

by Friedman, Michael Jan.

Material type: Text Text; Format: print Publication: New York : Pocket Books, 1996, c1995Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Fic .F915C76 (1).

ห้องสมุด:
England through colonial eyes in twentieth-century fiction / Ann Blake, Leela Gandhi and Sue Thomas.

by Blake, Ann, 1941- | Gandhi, Leela, 1966- | Thomas, Sue, 1955-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Basingstoke [England] : Palgrave, 2001Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PR9084 .B553 (1).

ห้องสมุด:
อยู่กับปัจจุบัน / เปลว สีเงิน.

by โรจน์ งามแม้น, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ร92 2551 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติสุนทรภู่ / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | บ.ช. เขมาภิรัต ภิกขุ | เอี่ยม สังขวาสี | ดิเรก ชัยนาม, 2447-2510 | พระเทพมุนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2474Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4209.ส7 ฮ628 (1). :

ห้องสมุด:
พระสงฆ์กับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา / พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ.

by พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนพุทธศาสตร์ศึกษา, 2553Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36656 2553 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิเคราะห์การปกครองตามหลักธรรมาธิปไตยในสมัยพุทธกาล / พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ (มังกร).

Phrakrusamu Prasit Siripanno, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Graduate School. Buddhist Studies. by พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญโญ, 2502- | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Summary language: English Publication: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Analytical study of the administration concerning the principle of Dhammadhipateyya at the Buddha's time.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ335 2557 (1).

ห้องสมุด:
พระรัฐประศาสนนัย : เทศนาพิเศษ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์.

by วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2469Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BQ4570.ก53 ว24 (1). :

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยกับศาสนาพุทธ / อุทัย พิมพ์ใจชน.

by อุทัย พิมพ์ใจชน, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 122/2552 (2).

ห้องสมุด:
Thamma kap kānmư̄ang khō̜ng Phutthathāt Phikkhu / ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภิกขุ / วีระ สมบูรณ์, เรียบเรียง.

Wīra Sombūn. by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Praphansān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ว64 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544