ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 56 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง / โดย สุขุม นวลสกุล และ ความคิดเชิงทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา โดย บรรพต วีระสัย.

by สุขุม นวลสกุล, 2486- | บรรพต วีระสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA82 .ส7 2521 (1).

ห้องสมุด:
Contested symmetries : the architecture and writings of Preston Scott Cohen / editor, Mark Lamster.

by Cohen, Preston Scott, 1961- | Lamster, Mark.

Material type: Text Text; Format: print Publication: London : Laurence King, 2001Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA737.C64A4 2001 (1).

ห้องสมุด:
Patterns 2 : design, art and architecture / Barbara Glasner, Petra Schmidt, Ursula Schondeling, eds.

by Glasner, Barbara | Schmidt, Petra | Schondeling, Ursula.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Basel : Birkhauser, c2008Other title: Patterns two : design, art and architecture.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK1570 .P37 (1).

ห้องสมุด:
Patterns in design, art and architecture / Petra Schmidt, Annette Tietenberg, Ralf Wollheim, eds. ; [translations, Stan Jones, Anja Welle].

by Schmidt, Petra | Tietenberg, Annette | Wollheim, Ralf | Jones, Stan | Welle, Anja.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Basel : Birkhauser c2007Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK1570 .P375 (1).

ห้องสมุด:
Integrating environment and development in Viet Nam : achievements, challenges and next steps / Steve Bass ... [et al.].

by Bass, Steve | International Institute for Environment and Development | United Nations Development Programme.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: London, UK : Ha Noi, Viet Nam : IIED ; United Nations Development Programme, 2010Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 683568 (1).

ห้องสมุด:
Morphing : a guide to mathematical transformations for architects and designers / Joseph Choma.

by Choma, John.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: London : Laurence King Publishing, 2015Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2760 .C475 2015 (1).

ห้องสมุด:
Strike a pose : eccentric architecture and spectacular spaces / [edited by] Robert Klanten, Lukas Feireiss.

by Klanten, Robert | Feireiss, Lukas.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Berlin : Gestalten, 2008Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA687 .S775 2008 (1).

ห้องสมุด:
National strategic plan on green growth 2013-2030 / prepared by National Council on Green Growth.

by National Council on Green Growth.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Cambodia] : National Council on Green Growth, 2013Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE190.C3 N385 2013 (1).

ห้องสมุด:
Report on comparative analysis between multilateral environmental agreements and national socio-economic development in Lao PDR / Prime Minister's Office, Water Resources and Environment Administration.

by Laos. Water Resources and Environment Administration.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Vientiane] : Prime Minister's Office, Water Resources and Environment Administration, 2007Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE190.L28 R476 2007 (1).

ห้องสมุด:
การใช้อำนาจตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท / พระสุรัตน์ ขนฺติโก (จังเกตุทอง).

Phra Surat Khantiko, Mahāmakutrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by พระสุรัตน์ ขนฺติโก, 2504- | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāmakutrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: [นครปฐม] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: A study of power application in theravada buddhism.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ544 2557 (1).

ห้องสมุด:
จุดยืนของพุทธศาสนิกท่ามกลางสงครามและการปฏิวัติศึกษาจากเวียดนาม แปลโดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม.

by ฟอเรสต์, เจมส์ | พระประชา ปสนฺนธมฺโม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ฟ5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ฟ5 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ34 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธรรมะกับการเมือง / ของพุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2522Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ36 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัญหารัฐประหารกับพุทธจริยศาสตร์ / พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์.

Peeraporn Pongpipatthanapan, Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkǭnrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์, 2512- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkǭnrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Problems of the coup d'etat and the Buddhist ethics.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2015 647858 (1).

ห้องสมุด:
การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์ = Politics in Buddhist approach / บรรเทิง พาพิจิตร.

by บรรเทิง พาพิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 บ44 (2).

ห้องสมุด:
Sangkhāthippatai : rabō̜p kānpokkhrō̜ng song / สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์ / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Phrakhrū Sōphonpariyatsuthī (Sībandō̜n Thirathommō) by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Edition: Phim khrang thī 2 (chabap prapprung mai) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phayao : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Charoen 'Aaksō̜n, 2556 [2013] Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2013 630985 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3435 2556 (1).

ห้องสมุด:
Ratthasāt chœ̄ng phut / รัฐศาสตร์เชิงพุทธ / พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว).

Phra Phadet Thattachīwō, Mūnnithi Phutthapratchayā. by พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2483- | มูลนิธิพุทธปรัชญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Phutthapratchayā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36615 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2012 631104 (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

by สุวิน สุขสมกิจ, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บพิธการพิมพ์, 2519Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ส77 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 ส77 (1).

ห้องสมุด:
ใคร ? คือผู้ต่อต้านศาสนาพุทธในรัฐธรรมนูญ = Who oppose buddhism not to mention in our Thai constution as a national religion? / โดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.

by พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2553Other title: Who oppose buddhism not to mention in our Thai constution as a national reflgion?.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BQ4570.ก25 พ62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก25 พ62 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544