ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 78 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ลัทธิที่แก้ปัญหาโลกได้ : จากคำบรรยายชุด "พุทธจริยธรรมเพื่อมนุษย์ชาติ" / พระวรศักดิ์ วรธมฺโม.

by พระวรศักดิ์ วรธมฺโม, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. การพิมพ์พระนคร, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ37 (2).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง.

by จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2520Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 จ6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 จ6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ส6 จ6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 จ6 (2).

ห้องสมุด:
พุทธวิถีแห่งสังคม : ปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธศาสนา / พระมหาอุทัย ญาณธโร.

by พระมหาอุทัย ญาณธโร, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok : Buddha's Path Follower, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 พ265 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และ ความคิดเชิงทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา / โดย บรรพต วีระสัย.

by สุขุม นวลสกุล, 2486- | บรรพต วีระสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA82 .ส7 2520 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA82 .ส7 2520 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA82 .ส7 2520 (1).

ห้องสมุด:
Environments in transition : Cambodia, Lao PDR, Thailand, Viet Nam / Ali Azimi ... [et al.] ; [edited by] Lily Bernal.

by Azimi, Ali | Bernal, Lily.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Manila, Philippines : Asian Development Bank, Programs Department (West), 2001Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE160.S65 E58 (1).

ห้องสมุด:
Crossover / a novel by Michael Jan Friedman.

by Friedman, Michael Jan.

Material type: Text Text; Format: print Publication: New York : Pocket Books, 1996, c1995Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Fic .F915C76 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป42 (2).

ห้องสมุด:
England through colonial eyes in twentieth-century fiction / Ann Blake, Leela Gandhi and Sue Thomas.

by Blake, Ann, 1941- | Gandhi, Leela, 1966- | Thomas, Sue, 1955-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Basingstoke [England] : Palgrave, 2001Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PR9084 .B553 (1).

ห้องสมุด:
อยู่กับปัจจุบัน / เปลว สีเงิน.

by โรจน์ งามแม้น, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ร92 2551 (1).

ห้องสมุด:
พระสงฆ์กับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา / พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ.

by พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนพุทธศาสตร์ศึกษา, 2553Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36656 2553 (2).

ห้องสมุด:
การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์ = Politics in Buddhist approach / บรรเทิง พาพิจิตร.

by บรรเทิง พาพิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 บ44 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมสัจจะของธรรมชาติกับอุดมคติทางการเมือง / พุทธทาสภิกขุ ; ย่นและลำดับความโดย "เช่นนั้นเอง".

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | ประภัสสร โลหะสุต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ357 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜ khư̄n phư̄nthī tham / ขอคืนพื้นที่ธรรม / พระไพศาล วิสาโล.

Phra Phaisān Wisālō, by พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2010 641351 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส63 พ326 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส63 พ326 2553 (2).

ห้องสมุด:
Sangkhāthippatai : rabō̜p kānpokkhrō̜ng song / สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์ / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Phrakhrū Sōphonpariyatsuthī (Sībandō̜n Thirathommō) by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Edition: Phim khrang thī 2 (chabap prapprung mai) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phayao : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Charoen 'Aaksō̜n, 2556 [2013] Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2013 630985 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3435 2556 (1).

ห้องสมุด:
Ratthasāt chœ̄ng phut / รัฐศาสตร์เชิงพุทธ / พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว).

Phra Phadet Thattachīwō, Mūnnithi Phutthapratchayā. by พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2483- | มูลนิธิพุทธปรัชญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Phutthapratchayā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36615 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2012 631104 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือธรรมบูชา, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม.

by สมบูรณ์ สุขสำราญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ส4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 ส4 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 ส4 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป43 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ป43 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักธรรมสำหรับการปกครอง.

by พิทูร มลิวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544