ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 84 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รัฐศาสตร์-รัฐพุทธ = Political science - Buddhism science / โดย ช่าง...วี.

by ช่าง...วี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550Other title: Political science - Buddhism science.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ช625 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองกับพุทธธรรม : ความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองและศาสนา.

by พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สยามบรรณการพิมพ์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ4 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) รวบรวม เรียบเรียง.

by พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ), 2477-2558.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, 2550Other title: พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ46556พ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .พ46556พ46 (1).

ห้องสมุด:
ธัมมิกประชาธิปไตย = [Buddhist democracy] / ว. วชิรเมธี, วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, อัญชลีพร กุสุมภ์.

by พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2516- | วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495- | อัญชลีพร กุสุมภ์, 2510-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550 [2007]Other title: Buddhist democracy.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3666 2550 (1).

ห้องสมุด:
ฟ้าสางทางประชาธิปไตย : สื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์คือผู้บันดาลโลก / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ365 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ365 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขและเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2536?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 2536 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมเทศนากัณฑ์การเมือง : จะจัดการเมืองกันอย่างไรให้ฟังเสียงของพระบ้าง / [รวบรวมโดย] ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

by ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ธ44 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยกับศาสนาพุทธ / อุทัย พิมพ์ใจชน.

by อุทัย พิมพ์ใจชน, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 122/2552 (2).

ห้องสมุด:
ศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาและการเมือง / ประมวล รุจนเสรี.

by ประมวล รุจนเสรี, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงราย : มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ป394 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ4570.ก55 ป394 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ป394 (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับประชาธิปไตย : สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ส. ศิวรักษ์ / [โดย] นุชรี ศรีวิโรจน์ และ พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

by พระมหาประยูร มีฤกษ์, 2498- | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- | นุชรี ศรีวิโรจน์ | พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3665 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3665 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมะกับการเมือง / ของพุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2522Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ36 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์ = Politics in Buddhist approach / บรรเทิง พาพิจิตร.

by บรรเทิง พาพิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 บ44 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมสัจจะของธรรมชาติกับอุดมคติทางการเมือง / พุทธทาสภิกขุ ; ย่นและลำดับความโดย "เช่นนั้นเอง".

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | ประภัสสร โลหะสุต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ357 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือธรรมบูชา, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ35 (1).

ห้องสมุด:
หลักธรรมสำหรับการปกครอง.

by พิทูร มลิวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยจริงแท้-- คือแค่ไหน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2010 623479 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยจริงแท้-- คือแค่ไหน / ผู้ประพันธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544