ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ โดย ร.ท. ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ก53 ท6 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรม / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

by พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันปัญญานันทะ, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3664 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ34 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธรรมะคือหน้าที่ : ธรรมะสำหรับแก้ปัญหาเมืองนคร / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครศรีธรรมราช : นาคร-บวรรัตน์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ362 (1).

ห้องสมุด:
สันติวิธีกับอนาคตของไทย / บรรณาธิการโดย วีระ สมบูรณ์ และ ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์.

by วีระ สมบูรณ์ | พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2522Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA49 .ว65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA49 .ว65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ว65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JA49 .ว65 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การใช้อำนาจตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท / พระสุรัตน์ ขนฺติโก (จังเกตุทอง).

Phra Surat Khantiko, Mahāmakutrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by พระสุรัตน์ ขนฺติโก, 2504- | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāmakutrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publication: [นครปฐม] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: A study of power application in theravada buddhism.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ544 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānbǣngyǣk rawāng rat kap sātsanačhak : manōthat thāng niti pratchayā læ kotmāi mahāchon / การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน / อานนท์ มาเม้า.

'Ānon Māmao, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (17)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BL 2014 638426 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: REL BL 2014 638426 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BL65.ร63 อ633 2557 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:
Čhāk Phutsāsanā hǣng rat sū Phutsāsanā thī pen ʻitsara čhāk rat / จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544