ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khāo hō̜mmali Thai : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4000-2546 = Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 / ข้าวหอมมะลิไทย : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4000-2546 = Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 / [คณะทำงานร่างมาตรฐานข้าว].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Thamngān Rāng Māttrathān Khāo. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะทำงานร่างมาตรฐานข้าว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2546 [2003]Other title: Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 .Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2003 635215 (1).

ห้องสมุด:
Khāo sing bongchī thāng phūmisāt : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4005-2557 = Geographical indication rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4005-2014 / ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4005-2557 = Geographical indication rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4005-2014 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Geographical indication rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4005-2014.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647688 (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานข้าวไทย พ.ศ. 2540 = Thai rice standard 1997.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท92 ม63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 ม63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 ม63 (1).

ห้องสมุด:
การกำหนดมาตรฐานข้าว โดย ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองควบคุมข้าว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 พ58 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānraprō̜ng phalittaphan tām māttrathān sinkhā kasēt samrap khāo = Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice / คู่มือการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว = Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice / [สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์].

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560 [2017]Other title: Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2017 702612 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง / สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กระทรวงพาณิชย์. สำนักงานมาตรฐานสินค้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 ค738 2550 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāo hǭm mali Thai = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4400-2552 Other title: Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice | Thai agricultural standard : TAS 4400-2009 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4400-2552.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 670964 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 670964 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 670964 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphalit læ kānkhō̜ kānraprō̜ng māttrathān sinkhā khāo / คู่มือการผลิตและการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว / ผู้เรียบเรียง ณมาพร อัตถวิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Namāphō̜n ʻAtthawirōt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ณมาพร อัตถวิโรจน์ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2560] [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2017 702625 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāo = Good agricultural practices for rice / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว = Good agricultural practices for rice / [คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานข้าว].

Khana ʻAnukammakān Chaphǫkit Phičhāranā Rāng Māttrathān Khāo. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานข้าว | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2551 [2008] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551 [2008]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4401-2551 Other title: Good agricultural practices for rice | Thai agricultural standard : TAS 4401-2008 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4401-2551.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 670934 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 670934 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 670934 (2).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap malet phanthu : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4406-2557 = Good agricultural practices for rice seed : Thai Agricultural Standard : TAS 4406-2014 / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4406-2557 = Good agricultural practices for rice seed : Thai Agricultural Standard : TAS 4406-2014 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Good agricultural practices for rice seed : Thai Agricultural Standard : TAS 4406-2014.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647693 (1).

ห้องสมุด:
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดมาตรฐานข้าว ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2517 = Notification of the Ministry of Commerce re: standard of rice in effect as from January 30, B.E. 2517.

by สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการตรวจข้าว | Board of Trade of Thailand. Rice Inspection Committee.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2517Other title: การกำหนดมาตรฐานข้าว | Notification of the Ministry of Commerce re: standard of rice in effect as from January 30, B.E. 2517.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 ป37 (1).

ห้องสมุด:
การพิสูจน์คุณภาพข้าว โดย ทองปาน กิจเจริญ และ เยาวนุช วิไล.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองควบคุมข้าว | ทองปาน กิจเจริญ | เยาวนุช วิไล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 พ615 (1).

ห้องสมุด:
คุณภาพข้าวและการตรวจสอบข้าวปนในข้าวหอมมะลิไทย / หัวหน้าโครงการ งามชื่น คงเสรี ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... [และคนอื่นๆ].

by งามชื่น คงเสรี | กิติยา กิจควรดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 ค73 (2).

ห้องสมุด:
ธัญโอสถ ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง = Rice 'O.'Sod : standardization of quality mark for neutraceutical rice products : รายงานการวิจัย / โดย ชเนษฎ์ ม้าลำพอง หัวหน้าโครงการ ; อาณัติ สุขีวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] ผู้ร่วมงาน.

by ชเนษฎ์ ม้าลำพอง | อาณัติ สุขีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2554?] [2011?]Other title: Rice 'O.'Sod : standardization of quality mark for neutraceutical rice products.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 ช37 2554 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย / หัวหน้าโครงการ จารุวรรณ บางแวก ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... [และคนอื่นๆ].

by จารุวรรณ บางแวก | กิติยา กิจควรดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 จ626 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544