ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 37 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : happiness and stress / คณะทำงาน รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by รศรินทร์ เกรย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2556] [2013]Other title: Caregiving to older persons : happiness and stress.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ก642 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ก642 2556 (1).

ห้องสมุด:
Kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : rāingān wičhai chabap sombūn / การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัยหลัก ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Prasātkun. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ปราโมทย์ ประสาทกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Phūsūngʻāyu : kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai Other title: Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly | ผู้สูงอายุ : การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1451 .ก64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน / รวบรวมเรียบเรียง พนิดา วสุธาพิทักษ์ ; บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร ; คณะทำงาน สมพร ใช้บางยาง ... [และคนอื่น ๆ].

by พนิดา วสุธาพิทักษ์ | สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สมพร ใช้บางยาง | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WT100 .พ363 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT100 .พ363 2555 (1).

ห้องสมุด:
4 miti sū khunnaphāp chīwit phūsūngwai nai chumchon / 4 มิติ สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน / บรรณาธิการ กมล สุกิน.

Kamon Sukin. Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai. by กมล สุกิน | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2554 [2011]Other title: Sī miti sū khunnaphāp chīwit phūsūngwai nai chumchon Other title: สี่มิติ สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Plǣng phon kānwičhai sū kānphatthanā ngān dān phū sūngʻāyu / แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Wiphan Pračhūapmo̜. by วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khunnaphāp chīwit læ khwām khumkhā khō̜ng phāʻō̜m phūyai samretrūp samrap phū thī klan patsāwa læ ʻutčhāra mai yū læ/rư̄ mī panhā dān kānkhlư̄anwai = Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment : rāingān wičhai / การประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว = Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment : รายงานวิจัย / โดย อุษณา ตัณมุขยกุล ... [และคนอื่น ๆ].

'Usana Tanmukkhayakun. Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp. by อุษณา ตัณมุขยกุล | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2555 [2012]Other title: Economic evaluation of disposable adult diapers for urinary and fecal incontinence with/without physical impairment.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ146 .ก643 2555 (3).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai rabop kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng khwāmmankhong phư̄a wai sūngʻāyu : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วรเวศม์ สุรรณระดา หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; ดำริ เฉลิมวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

Worawet Suwanradā Damri Chalœ̄mwong Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdō̜iʻōkāt Khonphikān læ Phūsūngʻāyu. by วรเวศม์ สุวรรณระดา | ดำริ เฉลิมวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Sētthasāt Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai [rūam kap] Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdō̜iʻōkāt læ Phūsūngʻāyu Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ร่วมกับ] สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : รายงานเบื้องต้น = Community participation in providing care, services and activities for Thai elderly / มาลินี วงษ์สิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, อัจฉรา เอ๊นซ์.

by มาลินี วงษ์สิทธิ์ | ศิริวรรณ ศิริบุญ | อัจฉรา เอ๊นซ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ม63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV1484.ท92 ม63 (1).

ห้องสมุด:
โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว = [Family caregiver of older persons] : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Other title: Family caregiver of older persons | ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā thaksa kānrīanrū yāng sāngsan bǣp ʻongrūam samrap phūsūngʻāyu nai chonnabot Thai : dān kāndūlǣ sukkhaphāp čhit = Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension : rāingān kānwičhai / การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย : ด้านการดูแลสุขภาพจิต = Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension : รายงานการวิจัย / นวลฉวี ประเสริฐสุข, อุรปรีย์ เกิดในมงคล และกันยารัตน์ สอาดเย็น.

Nuanchavee Prasertsuk. Urapree Kerdnaimongkol. Kanyarat Sa-artyen. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Sathāban Wičhai læ Phatthanā. by นวลฉวี ประเสริฐสุข | อุรปรีย์ เกิดในมงคล | กันยารัตน์ สอาดเย็น | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanāmčhan, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2558 [2015]Other title: Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 น54 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544