Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kāndūlǣ phūsūngʻāyu bǣp būranākān / การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / บรรณาธิการ ทัศนีย์ ญาณะ.

Thatsanī Yāna. Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by ทัศนีย์ ญาณะ | สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 629534 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 629534 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2014 629534 (1).

ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phūsūngʻāyu thī mī phāwa phưngphing dōi thō̜ngthin/chumchon : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยท้องถิ่น/ชุมชน : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 645000 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544