ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน / บรรณาธิการ เจียมจิต แสงสุวรรณ, พรรณงาม พรรณเชษฐ์.

by เจียมจิต แสงสุวรรณ | พรรณงาม พรรณเชษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ค74 2544 (1).

ห้องสมุด:
ข้อเท็จจริงและทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลผู้สูงอายุ ของคนหนุ่มสาวไทย = Facts and attitudes among younger generation Thais towards care and support of the elderly / ศิริวรรณ ศิริบุญ.

by ศิริวรรณ ศิริบุญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064 .ศ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064 .ศ64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการภาวะการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวในปัจจุบัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย เล็ก สมบัติ.

by เล็ก สมบัติ, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ล72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ล72 (5).

ห้องสมุด:
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : การสังเคราะห์องค์ความรู้ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (8). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : happiness and stress / คณะทำงาน รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by รศรินทร์ เกรย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2556] [2013]Other title: Caregiving to older persons : happiness and stress.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ก642 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ก642 2556 (1).

ห้องสมุด:
โครงการตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย = [Good models on the elderly care by family and community in rural areas in Thailand] : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ... [และคนอื่นๆ].

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ; 2552Other title: Good models on the elderly care by family and community in rural areas in Thailand | ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ค942 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ค942 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Plǣng phon kānwičhai sū kānphatthanā ngān dān phū sūngʻāyu / แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Wiphan Pračhūapmo̜. by วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว = [Family caregiver of older persons] : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Other title: Family caregiver of older persons | ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ศ5325 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544