ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวกับการเลี้ยงดู และดูแลผู้สูงอายุ : รายงานวิจัย = Changes in family structure and the care of the elderly / เทพินทร์ พัชรานุรักษ์.

by เทพินทร์ พัชรานุรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064 .ท75 (1).

ห้องสมุด:
ข้อเท็จจริงและทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลผู้สูงอายุ ของคนหนุ่มสาวไทย = Facts and attitudes among younger generation Thais towards care and support of the elderly / ศิริวรรณ ศิริบุญ.

by ศิริวรรณ ศิริบุญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064 .ศ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064 .ศ64 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā phū sūngʻāyu / การพัฒนาผู้สูงอายุ / วรนุช สิปิยารักษ์.

Wō̜ranut Sipiyārak. by วรนุช สิปิยารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท9 ว437 2560 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย / อัจฉรา เอ๊นซ์, ปรียา รุ่งโสภาสกุล.

by อัจฉรา เอ๊นซ์ | ปรียา รุ่งโสภาสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 อ64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 อ64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนะของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ / โดย ทรงศรี สนธิทรัพย์.

by ทรงศรี สนธิทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ท45 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : การสังเคราะห์องค์ความรู้ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ศ553 (8). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phūsūngʻāyu bǣp būranākān / การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / บรรณาธิการ ทัศนีย์ ญาณะ.

Thatsanī Yāna. Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by ทัศนีย์ ญาณะ | สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 629534 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 629534 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2014 629534 (1).

ห้องสมุด:
โครงการตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย = [Good models on the elderly care by family and community in rural areas in Thailand] : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ... [และคนอื่นๆ].

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ; 2552Other title: Good models on the elderly care by family and community in rural areas in Thailand | ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ค942 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ค942 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : happiness and stress / คณะทำงาน รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by รศรินทร์ เกรย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2556] [2013]Other title: Caregiving to older persons : happiness and stress.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ก642 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ก642 2556 (1).

ห้องสมุด:
Kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : rāingān wičhai chabap sombūn / การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัยหลัก ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Prasātkun. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ปราโมทย์ ประสาทกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Phūsūngʻāyu : kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai Other title: Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly | ผู้สูงอายุ : การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1451 .ก64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน / รวบรวมเรียบเรียง พนิดา วสุธาพิทักษ์ ; บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร ; คณะทำงาน สมพร ใช้บางยาง ... [และคนอื่น ๆ].

by พนิดา วสุธาพิทักษ์ | สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สมพร ใช้บางยาง | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WT100 .พ363 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT100 .พ363 2555 (1).

ห้องสมุด:
Plǣng phon kānwičhai sū kānphatthanā ngān dān phū sūngʻāyu / แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Wiphan Pračhūapmo̜. by วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544