ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Nǣo khwāmkhit phǣn kāndamnœ̄nkān læ theknik nai kānkep khō̜mūn khrōngkān sanœ̄ phư̄nthī ʻutthayān hǣng chāt læ phư̄nthī khumkhrō̜ng ʻư̄n ʻư̄n thī mo̜som hai khưn thabīan pen ʻutthayān mō̜radok hǣng ʻĀsīan / แนวความคิด แผนการดำเนินการและเทคนิคในการเก็บข้อมูล โครงการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน / นำเสนอต่อ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ; โดย บริษัท มารีน อีโคเสิร์ช แมเนจเมนท์ จำกัด

Krom ʻUtthayān hǣng Chāt Satpā læ Phanphư̄t. Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt. Bō̜risat Mārīn ʻĪkhō Sœ̄t Mǣnētmēn Čhamkat. by กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ | บริษัทมารีน อีโคเสิร์ช แมเนจเมนท์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Songkhlā : Bō̜risat, [2547?] [2004?] Publication: สงขลา : บริษัท, [2547?] [2004?]Other title: Khrōngkān sanœ̄ phư̄nthī ʻutthayān hǣng chāt læ phư̄nthī khumkhrō̜ng ʻư̄n ʻư̄n thī mo̜som hai khưn thabīan pen ʻutthayān mō̜radok hǣng ʻĀsīan Other title: โครงการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: AGRI SB 2004 670374 (1).

ห้องสมุด:
ʻUtthayān hǣng chāt nai prathēt Thai : chabap nænam yō̜ / อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย : ฉบับแนะนำย่อ / กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้.

Thailand. Krom Pāmai. Kō̜ng ʻUtthayān hǣng Chāt. by กรมป่าไม้. กองอุทยานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Songsœ̄m læ Phœ̄iphrǣ Kō̜ng ʻUtthayān hǣng Chāt Krom Pāmai., 2530 [1987] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้, 2530 [1987]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB484.ท9 อ735 2530 (1).

ห้องสมุด:
Long rak khao : rư̄ang khō̜ng phūchāi læ " khao " thī khao long rak / หลง รัก เขา : เรื่องของผู้ชาย และ "เขา" ที่เขาหลงรัก / พันไมล์ เขียน ; Palim วาด.

Phanmai. Witchutā Limpanawat. by พันไมล์ | วิชชุตา ลิมปณะวัสส์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2559 [2016] Publication: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS566.2 .พ622 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS566.2 .พ622 2559 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ʻAthibāi lak kotmāi ʻutthayān hǣng chāt læ lak kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kānpatibatngān dān ʻutthayān læ pāmai / อธิบายหลักกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านอุทยานและป่าไม้ / โดย สุเนติ คงเทพ.

Sunēti Khongthēp. by สุเนติ คงเทพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bunditʻaksō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3134 .ส737 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 669249 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻUtthayān hǣng Chāt Khao Yai : rāingān namsanœ̄ Khana Kammakān Rawāng Ratthabān phư̄a Pō̜ngkan Mō̜radok thāng Watthanatham læ Thammachāt khō̜ng Lōk / อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : รายงานนำเสนอคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก / ดำเนินงานเสนอแหล่งมรดกโลกโดย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ = Khao Yai National Park : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand / The National World Heritage Committee Office of the National Environment Board.

Thailand. Khana Kammakān hǣng Chāt Wādūai ʻAnusanyā Khumkhrō̜ng Mō̜radok Lōk. by Thailand. Office of the National Environment Board. National World Heritage Committee | คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2534?] [1991?] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2534?] [1991?]Other title: Khao Yai National Park : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1991 668790 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ thō̜ngthīeo ʻUtthayān hǣng Chāt Khao Yai / คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / บรรณาธิการ วสา สุทธิพิบูลย์ ... [และคนอื่นๆ]

Wasā Sutthiphibūn. Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt. by วสา สุทธิพิบูลย์ | สำนักอุทยานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB484.ท9 ค74 2560 (2).

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Phitsamai Phongphiphat Čhō̜Chō̜. Čhō̜.Mō̜. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพิศมัย พงศ์พิพัฒน์ จช., จ.ม.

Graham, Mark. Thawō̜n Phongphiphat. Mālin Phongphiphat. by ถาวร พงศ์พิพัฒน์ | มาลิน พงศ์พิพัฒน์ | เกรแฮม, มาร์ค.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Wacharin Kānphim, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วัชรินทร์การพิมพ์, 2543 [2000]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2000 664102 (1). :

ห้องสมุด:
Sārasonthēt phūmisāt klum pā Kǣng Kračhān = GIS database of Kaeng Krachan forest complex / สารสนเทศภูมิศาสตร์กลุ่มป่าแก่งกระจาน = GIS database of Kaeng Krachan forest complex / โดย ธรรมนูญ เต็มไชย, ทรงธรรม สุขสว่าง, พันธุ์ทิพา ใจแก้ว.

Thammanūn Temchai. Songtham Suksawang. Phanthiphā Čhaikǣo. Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt. Sūan Wičhai læ Phatthanā Nawattakam ʻUtthayān hǣng Chāt. Sūn Wičhai læ Phatthanā Nawattakam ʻUtthayān hǣng Chāt Čhangwat Phetchaburī. by ธรรมนูญ เต็มไชย | ทรงธรรม สุขสว่าง | พันธุ์ทิพา ใจแก้ว | สำนักอุทยานแห่งชาติ. ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phetchaburī] : Sūn Wičhai læ Phatthanā Nawattakam ʻUtthayān hǣng Chāt Čhangwat Phetchaburī Sūan Wičhai læ Phatthanā Nawattakam ʻUtthayān hǣng Chāt Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt Krom ʻUtthayān hǣng Chāt Sat Pā læ Phan Phư̄t, 2560 [2017] Publication: [เพชรบุรี] : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560 [2017]Other title: GIS database of Kaeng Krachan forest complex.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G70.215.ท9 ธ442 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544