ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปอกเปลือก- - อานันท์ ปันยารชุน / ชลธิศ อาจมนภาพ และผู้ร่วมขบวนการ เรียบเรียง.

by ชลธิศ อาจมนภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หลักไท, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.อ575 ช43 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.6.อ575 ช43 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.6.อ575 ช43 (1).

ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจในยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535) : รัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งและคมนาคม / จิตติมา คุปตานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. โครงการสำนักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสำนักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2535Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE273.55ก1 ร625 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE273.55ก1 ร625 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE273.55ก1 ร625 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือเลือกตั้ง ่35.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฐานเศรษฐกิจ, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก55 ค73 (1).

ห้องสมุด:
ภาครัฐบาลในยุครัฐบาลนายอนันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535) / วิมลรัตน์ สุขเจริญ.

by วิมลรัตน์ สุขเจริญ, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสำนักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2536Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2534-35 ว64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก5 2534-35 ว64 (5).

ห้องสมุด:
การบริหารสไตล์โปร่งใสของ อานันท์ ปันยารชุน / สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย "นักข่าวอาวุโส"

by นักข่าวอาวุโส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์ "คู่แข่งธุรกิจ", 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2534-35 น62 (1).

ห้องสมุด:
ค่าบริการสาธารณูปโภคยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535) / จิตติมา คุปตานนท์.

by จิตติมา คุปตานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันนโยบายศึกษา, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2768.ท94 จ63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2768.ท94 จ63 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของนักการเมืองไทย : เปรียบเทียบเหตุการณ์ก่อนเลือกตั้ง ช่วงหลังเลือกตั้งจนเกิดกรณีพฤษภาทมิฬ และหลังเกิดกรณีพฤษภาทมิฬ / โดยนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ผู้จัดทำ กนิฎฐี สุนทรเกศ ... [และคนอื่นๆ].

by กนิฎฐี สุนทรเกศ | นิสิตปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2534-35 บ33 (1).

ห้องสมุด:
บริษัท ขนส่ง จำกัด สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535) และ (มิถุนายน 2535-กันยายน 2535) / จิตติมา คุปตานนท์.

by จิตติมา คุปตานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบัน นโยบายศึกษา, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5693.55.ฮ7ข34 จ63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE5693.55.ฮ7ข34 จ63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5693.55.ฮ7ข34 จ63 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายสิ่งแวดล้อมในยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน / ปธาน สุวรรณมงคล.

by ปธาน สุวรรณมงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันนโยบายศึกษา, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ส6 ป33 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ส6 ป33 (1).

ห้องสมุด:
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535 และมิถุนายน-กันยายน 2535) / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ วิมลรัตน์ สุขเจริญ สมศรี ฉัตรสกุลวิไล.

by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | วิมลรัตน์ สุขเจริญ, 2511- | สมศรี ฉัตรสกุลวิไล, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันนโยบายศึกษา, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9440.56 .บ63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9440.56 .บ63 (2).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมาตรการการคลังยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สิงหาคม 2531-กุมภาพันธ์ 2534 / รังสรรค์ ธนะพันธุ์ วิมลรัตน์ สุขเจริญ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | วิมลรัตน์ สุขเจริญ, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสำนักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ, สถาบันนโยบายศึกษา, 2536Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก5 2531-34 ร627 (6).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมาตรการการคลังยุครัฐบาลนายอนันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-พฤษภาคม 2535) / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ วิมลรัตน์ สุขเจริญ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | วิมลรัตน์ สุขเจริญ, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสำนักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ, สถาบันนโยบายศึกษา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย., 2536Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2534-35 ร625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก5 2534-35 ร625 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544