ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น / โดย ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ป464 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ป464 (2).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัย "ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Other title: ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.55.ฮ4ญ6 ค94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

by กลุ่มศึกษาการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มศึกษาการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ร645 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเบื้องต้นความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในด้านการเมือง : การเจรจาการค้า / โดย ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534?Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ป44 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากการลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ที่มีต่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย / โดย วันเพ็ญ สิงห์คำ.

by วันเพ็ญ สิงห์คำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9940.ท92 ว633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9940.ท92 ว633 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ว623127ผ42 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น / โดย กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

by กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ร64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาการลงทุนและการเปิดเสรีภาคบริการในการเจรจา JTEPA : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ; สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ส428 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ส428 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1-2 (พ.ศ. 2457-2484) / พรรณี บัวเล็ก.

by พรรณี บัวเล็ก, 2500-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) : ผลกระทบต่อการนำเข้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่นจากไทย / โดย อชิรญาณ์ บุษบงค์.

by อชิรญาณ์ บุษบงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9472.ก73ท9 อ264 2555 (2).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี = The Thai-Japanese relationship looked at from 100 years of treaties and agreements / พัชรี สิโรรส บรรณาธิการบริหาร ; ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ. แฮลเลอร์ บรรณาธิการ.

by พัชรี สิโรรส | ชูศรี มณีพฤกษ์ | แฮลเลอร์, เค็นเนท เจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Academic Development Serivces International, 2539Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ค52 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : 2552 [2009] กระทรวงการต่างประเทศ, Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2552 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF2340.55 .ร823 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55 .ร823 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ร823 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Phāra tonthun khō̜ng phūprakō̜pkān khrư̄angpradap thō̜ng Thai nai kānpatibat tām kot wādūai lǣng kamnœ̄t sinkhā phāi tai khwām toklong hunsūan sētthakit Thai-Yīpun / ภาระต้นทุนของผู้ประกอบการเครื่องประดับทองไทยในการปฏิบัติตามกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น / โดย พิชญ์สินี สิริวัฒน์.

Pitchsinī Siriwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt by พิชญ์สินี สิริวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9747.ท92 พ622 2556 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ร823 2549 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในการปรับดุลการค้าไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ / โดย วีระชัย วรรณึกกุล.

by วีระชัย วรรณึกกุล, 2477- | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โมเดอร์นเพลส, [2533?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ว64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ว64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ว64 (2).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยที่ปรึกษาการวิเคราะห์เจรจาภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ] ; นักวิจัยด้านกฎหมาย สุธรรม อยู่ในธรรม, ศักดา ธนิตกุล, เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, 2511- | ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ค94 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, JTEPA.

by กระทรวงการต่างประเทศ. สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศ, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ค564 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในศตวรรษใหม่ : ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับการประสานผลประโยชน์แห่งชาติ : เอกสารหลังการอภิปรายทางวิชาการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่่น ; บรรณาธิการ ศิริพร วัชชวัลคุ. ญี่ปุ่นกับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย = [Japan-Thailand Economic Partnership (JTEP)] : เอกสารหลังการอภิปรายโต๊ะกลม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่่น ; บรรณาธิการ ศิริพร วัชชวัลคุ.

by ศิริพร วัชชวัลคุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ค564 (4).

ห้องสมุด:
Khwāmsamphan Thai-Yīpun dū čhāk sonthisanyā læ khō̜toklong nai rō̜p 100 pī / ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี / พัชรี สิโรรส บรรณาธิการบริหาร ; ชูศรี มณีพฤกษ์ และเค็นเนท เจ. แฮลเลอร์ บรรณาธิการ.

Phatcharī Sirōrot. Chūsī Manīphrưk. Haller, Kenneth J. by พัชรี สิโรรส | ชูศรี มณีพฤกษ์ | แฮลเลอร์, เค็นเนท เจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2544 [2001] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 [2001]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2001 653902 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 2544 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544