ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการศึกษาเบื้องต้นความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในด้านการเมือง : การเจรจาการค้า / โดย ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534?Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ป44 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบที่เกิดจากการยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น (JTEPA) / โดย ณัฐฌา เสือสงวนศักดิ์.

by ณัฐฌา เสือสงวนศักดิ์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Impact of eliminating tariffs on Thai clothing imports to Japan under Japan and Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 ณ632 2555 (1).

ห้องสมุด:
พันธกรณีของประเทศไทยตามความตกลงสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (เจเทปา) ข้อ 130 วรรคสามเกี่ยวกับสิทธิบัตรจุลชีพ / โดย หม่อมหลวงพรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์.

by พรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์, ม.ล, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Obligations of Thailand relating to the Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA), article 130 paragraph 3 on Microorganism Patents.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1519.ช65 พ443 (1).

ห้องสมุด:
จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1-2 (พ.ศ. 2457-2484) / พรรณี บัวเล็ก.

by พรรณี บัวเล็ก, 2500-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น : บทวิเคราะห์ทางกฎหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ / โดย กฤติกานต์ พลฤทธิ์.

by กฤติกานต์ พลฤทธิ์, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : a legal analysis on trade liberalization in goods and services.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3405 .ก436 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3405 .ก436 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3405 .ก436 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี = The Thai-Japanese relationship looked at from 100 years of treaties and agreements / พัชรี สิโรรส บรรณาธิการบริหาร ; ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ. แฮลเลอร์ บรรณาธิการ.

by พัชรี สิโรรส | ชูศรี มณีพฤกษ์ | แฮลเลอร์, เค็นเนท เจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Academic Development Serivces International, 2539Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ค52 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2549 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ร823 2549 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในการปรับดุลการค้าไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ / โดย วีระชัย วรรณึกกุล.

by วีระชัย วรรณึกกุล, 2477- | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โมเดอร์นเพลส, [2533?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ว64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ว64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ว64 (2).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในศตวรรษใหม่ : ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับการประสานผลประโยชน์แห่งชาติ : เอกสารหลังการอภิปรายทางวิชาการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่่น ; บรรณาธิการ ศิริพร วัชชวัลคุ. ญี่ปุ่นกับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย = [Japan-Thailand Economic Partnership (JTEP)] : เอกสารหลังการอภิปรายโต๊ะกลม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่่น ; บรรณาธิการ ศิริพร วัชชวัลคุ.

by ศิริพร วัชชวัลคุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค564 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ค564 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544